Administracja samorządowa - Samorząd gospodarczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja samorządowa - Samorząd gospodarczy - strona 1 Administracja samorządowa - Samorząd gospodarczy - strona 2 Administracja samorządowa - Samorząd gospodarczy - strona 3

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA Stworzenie jednolitej administracji rządowej było początkowo skomplikowane, ponieważ Rzeczpospolita odziedziczyła po rozbiorach i wojnie mozaikę prawną. Okupanci pruscy i austriaccy wprowadzili na ziemiach polskich samorząd koncesjonalny. Ordynacja wyborcza była archaiczna, a zakres zadań był ograniczony. Państwo Polskie stanęło przed zadaniem dostosowania przepisów o samorządzie do warunków nowego państwa. W 1918 i 1919 r. pojawiło się kilka dekretów Naczelnika Państwa dotyczących samorządu terytorialnego, które dążyły do:
demokratyzacji ordynacji wyborczych (usunięcie kurii),
rozbudowa organów samorządowych,
rozszerzenie kompetencji organów samorządowych.
Były to czasy bardzo pomyślne dla samorządu. Po 1926 r. uległo to zmianie.
Dekrety Naczelnika Państwa nie zmieniały przepisów wprowadzonych przez zaborców - były one jedynie nowelizowane. Daleko idąca unifikacja prawa samorządowego nastąpiła dopiero w wyniku wydanej w 1933 r. ustawy scaleniowej. Zajęła się ona głównie gminą.
Wszędzie występował samorząd na szczeblu gminy (wieś lub miasto) oraz powiatu. Realizacja samorządu na szczeblu województwa nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
Według konstytucji marcowej samorząd terytorialny miał występować na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa - na terenie województwa, powiatu i gminy.
Konstytucja marcowa sformułowała pewne zasady, które miały leżeć u podstaw organizacji samorządu terytorialnego:
prawo stanowienia w jednostkach samorządowych miało należeć do organów wybieralnych, tzn. do organów, które wybiera ludność zamieszkująca dany teren,
czynności wykonawcze miały należeć do organów wykonawczych na zasadach zespolenia. Zespolenie kolegiów miało wybiegać przed jednostki samorządowe wybierane przez przedstawicieli władzy i pod ich kierownictwem. W praktyce powołano później wydziały powiatowe ze starostą na czele.
Konstytucja w dalszych artykułach przewidywała, że samorząd terytorialny będzie podlegać nadzorowi ze strony państwa, ale państwo nie miało bezpośrednio wykonywać funkcji nadzorczej lecz miało się posługiwać odpowiednimi organami wykonawczymi. Uchwały organów samorządowych podlegały zatwierdzeniu w sytuacjach wyjątkowych przez organy wyższe.
Pomimo postanowień konstytucyjnych i ustawy z 1922 r. samorząd na szczeblu wojewódzkim nie powstał w praktyce. Prace nad przygotowaniem jednolitej ustawy samorządowej trwały od lat 20-tych. Wiele sporów i kontrowersji zakończyło się dopiero w 1933 r. , gdy weszła w życie ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego . Większość przepisów dotyczyła gminy. Ponadto ustawa nic nowego nie wprowadziła w stosunku do tego co już w praktyce występowało. Ustawa przyjęła podział organów samorządowych na 2 grupy:


(…)


w powiecie - rada powiatowa lub sejmik powiatowy
organy wykonawcze i zarządzające:
w gminie - zarząd gminy z wójtem na czele lub zarząd miejski z burmistrzem lub prezydentem na czele
w powiecie - wydział powiatowy ze starostą na czele
Jeżeli chodzi o wieś, ustawa wprowadziła gminę zbiorczą. Był to rodzaj gminy składający się z gromad (wsi), które miały samorząd. Organem stanowiącym była rada/zebranie…
…, kultury, oświaty, komunikacji miejskiej, spraw gospodarczych, zdrowia publicznego (część spraw realizowano w zakresie zadań własnych, a część w zakresie zadań poruczonych),
zadania poruczone - ustawy i rozporządzenia mogły przekazać różne sprawy samorządom, np.: sprawy budowlane, przemysłowe, kwestie związane ze zdrowiem publicznym, pośrednictwem pracy.
Konstytucja kwietniowa poświęciła samorządowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz