Gmina - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gmina - omówienie (II sem) - strona 1 Gmina - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

GMINA
Współcześnie stosowany jest w 2 znaczeniach:
Oznaczenie podmiotu praw i obowiązków w sferze prawa publicznego i prywatnego Jednostka zasadniczego podziału państwa - wprowadzone do ustawy o gminie. Gmina; jest to korporacja terytorialna, w świetle przepisów ustawy składają się na nią 2 substraty * lokalna wspólnota samorządowa ( substrat podmiotowy) Kto jest mieszkańcem gminy: kryterium zamieszkania def. W art. 25 KC. * odpowiednie terytorium ( substrat przedmiotowy) szczególna i najmniejsza jednostka podziału terytorialnego, wyróżniona w konst. Co nadaje jej szczególny status Posiada statut gminy który jest uzgadniany z prezesem RM Przekształcanie zmiana siedzib gmin - art. 4 ustawy o samorządzie gminnym
Norma kompetencyjna - Rada Ministrów w drodze rozporządzenia: łączy, dzieli , określa siedziby, nadaje status miasta. - z uwzględnię więzi gospodarczych i kulturowych z myślą o tym czy jest zdolna do wykonywania działań
Wymaga zasięgnięcia opinii zainteresowanych władz które muszą skonsultować zmianę z mieszkańcami
Typy konsultacji
Standardowe - mieszkańcy danej gminy
Poszerzone - gdy w wyniku działań na gminie ma zmienić się granica podziału województw i powiatu
Ograniczone - gdy wyłączają 1 jednostkę pomocniczą lub włączają ją do tej samej gminy lub gminy sąsiedniej Wymóg uzyskania opinii mija w chwili jej przestawienia, a gdy zostają bezczynne po upływie 3 miesięcy od nich wystawienia Charakter opinii w przeważającym poglądzie mają charakter opiniodawczy - wydawane jest na wniosek zainteresowanej gminy za pośrednictwem wojewody do ministra właściwego do spraw administracji do dnia 31 marca. - ustawa określa termin do złożenia wniosku i termin od którego obowiązują zmiany na dzień 1 stycznia przyszłego roku. Wniosek musi być uzasadniony, zaopatrzony w załączniki: dokumenty, informacje, mapy wykazujące zasadność wniosku
Oraz opinie organów gmin w zależności o terytorium oraz wojewoda właściwy Nadawanie statusu miasta:
- infrastruktura społeczna, techniczna
- układ urbanistyczny
- charakter zabudowy
-miasta muszą mieć określone granicy, organy, Rada gminy nazywana jest radą miasta a wykonawczą władzą jest prezydent( powyżej 100 tys. mieszkańców) lub burmistrz Miasto może utrzymać miasta powiatu, gdy organy miasta pełnią role organów powiatu. Brak jest uregulowania statusu miasta w 1 akcie, rozrzucone są po licznych aktach utrudniających analizę
Zakres działania gminy:
- wszystkie działania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone dla innych podmiotów ( domniemanie właściwości gminy) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz