Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń - strona 6

Okoliczności wyłączające winę

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ 1. NIEUMYŚLNOŚĆ Zasada: czyn zabroniony można popełnić tylko umyślnie. Wyjątek: nieumyślne, gdy: - czyn nie jest zbrodnią, - ustawa tak stanowi. Art. 9 §1- Czyn zabroniony popełniony jest UMYŚLNIE, jeśli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest: a) chce go po...

Poczytalność ograniczona - odurzenie lub nietrzeźwość

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

POCZYTALNOŚĆ OGRANICZONA Art. 31 §2- a) ograniczona zdolność do - rozpoznania znaczenia czynu lub - kierowania swoim postępowaniem, b) w czasie popełnienia przestępstwa. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Art. 31 §2 wymienia tylko kryterium psychologiczne, zawiera jednak także ...

Przetępstwo - pojęcie i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

POJĘCIE PRZESTĘPSTWA Najważniejszym elementem jest wskazanie wszystkich warunków, jakie musi spełniać zachowanie człowieka, aby pociągało za sobą odpowiedzialność karną. Warunki te stanowią poszczególne elementy struktury przestępstwa. Między tymi elementami zachodzą wzajemne relacje, których wyjaś...

Przewidywanie czynu zagrożonego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

PRZEWIDYWANIE CZYNU ZAGROŻONEGO to stan wiedzy sprawcy opartej na doświadczeniu powszechnym- dane zachowania mogą prowadzić do uszczerbku w dobru chronionym prawem lub jego unicestwienia. Możliwość przewidzenia popełnienia czynu zabronionego- odnosimy do elementów subiektywnych zdolności sprawcy, ż...

Przymus psychiczny - definicja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1400

PRZYMUS PSYCHICZNY - nie jest związany z oddziaływaniem na ciało człowieka- tylko na psychikę w celu wywołania aktów woli osoby poddanej przymusowi psychicznemu, związany z wolą osoby, która przymus stosuje. Istotą przymusu psychicznego jest GROŹBA. Przykład: sprawca- napastnik posługuje się bronią...

Rozkaz wojskowy - granice posłuszeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

ROZKAZ WOJSKOWY Sprawstwo kierownicze i polecające to postacie sprawstwa, które realizowane mogą być przez wojskowego wydającego rozkaz- polecenie popełnienia wykonania czynu zabronionego. ROZKAZ ( Art. 115 §18 )- polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez pr...

Strajk i strajk okupacyjny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

STRAJK Opisany został w ustawie z 1991 o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Kontratyp strajku dedukujemy z przepisów tej ustawy, choć inaczej niż w przepisach kontratypów z kk, ten kontraty...

Teorie kontratypów i dwóch kolidujących dóbr

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

TEORIA KONTRATYPÓW I DWU KOLIDUJĄCYCH DÓBR 1) TEORIA KONTRATYPÓW Koncepcję tę stworzył W. Wolter. Wg niego każdy typ rodzajowy przestępstwa składa się z: a) znamion pozytywnych opisanych w części szczególnej ( "kto zabija człowieka" ) b) znamion negatywnych- opisanych w części ogólnej,...

Wina i czyn zawiniony

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

WINA CZYN ZAWINIONY ( Art. 1 §3 )- czyn zabroniony popełniony przez sprawcę w sytuacji, gdy można mu przypisać winę w czasie czynu, tzn. w takiej, w której sprawca mógł postąpić zgodnie z nakazem zawartym w normie prawnej. Sąd stwierdza, że od sprawcy czynu w jego indywidualno- konkretnej sytuacji ...

Związek przyczynowo-skutkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWO SKUTKOWY pomiędzy czynem a naruszeniem musi być związek przyczynowo- skutkowy ( przy przestępstwach skutkowych ). Owo przypisanie skutku i związanie go z czynem, dokonuje się w dwóch płaszczyznach. a) PRZYRODNICZEJ- badamy relacje między zachowaniem człowieka a zdarzeniami po ...