Poczytalność ograniczona - odurzenie lub nietrzeźwość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poczytalność ograniczona - odurzenie lub nietrzeźwość - strona 1 Poczytalność ograniczona - odurzenie lub nietrzeźwość - strona 2 Poczytalność ograniczona - odurzenie lub nietrzeźwość - strona 3

Fragment notatki:

POCZYTALNOŚĆ OGRANICZONA
Art. 31 §2- a) ograniczona zdolność do - rozpoznania znaczenia czynu lub
- kierowania swoim postępowaniem,
b) w czasie popełnienia przestępstwa.
Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Art. 31 §2 wymienia tylko kryterium psychologiczne, zawiera jednak także ukryte znaczenie psychiatryczne. Kryterium to zostało pominięte w treści przepisu tylko ze względów stylistycznych.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA CZYN POPEŁNIONY W STANIE ODURZENIA LUB NIETRZEŹWOŚCI
Art. 31 §3- nie stosuje się przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej w stosunku do sprawcy, który:
a) wprawił się w stan:
- nietrzeźwości lub
- odurzenia,
b) powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności,
c) ograniczenie to lub wyłączenie sprawca:
- przewidywał albo
- mógł przewidzieć.
- UPICIE PATALOGICZNE- wyłącza poczytalność. Jest to chorobliwa reakcja psychiki człowieka na niewielką dawkę alkoholu, która to reakcja polega na utracie zdolności rozpoznawania czynu i kierowania swoim postępowaniem. Sprawca wykazuje objawy charakterystyczne dla paranoi ( czyli obłędu ). Dokonuje czynu zabronionego, zwykle zaatakowania innej osoby, w skrajnych przypadkach zabójstwa, po czym zapada w długi sen. Po przebudzeniu następuje niepamięć wsteczna. Objawem zewnętrznym upojenia patologicznego jest silne pocenie się sprawcy.
Upojenie patologiczne występuje bardzo rzadko i tylko u osób nieuzależnionych od alkoholu i mających tylko sporadyczny z nim kontakt. Upojenie patologiczne występuje po spożyciu niewielkiej ilości alkoholu ( 100 ml wódki 40% ).
- choroba Korsakowa- występuje na skutek zmian organicznych w mózgu, u sprawców uzależnionych od alkoholu. Prowadzi do uszkodzenia mózgu.
- DELIRIUM TREMENS ( omanica alkoholowa ). Występuje u osób uzależnionych od alkoholu przez długi okres czasu, ale najczęściej po zaprzestaniu przyjmowania alkoholu, np. w wyniku zatrzymania czy tymczasowego aresztowania uzależnionego sprawcy.
Nagła abstynencja alkoholowa może po kilku lub więcej dniach spowodować delirium tremens. W stanie tym chory może dokonywać czynności agresywnych broniąc się przed urojonym niebezpieczeństwem, które są wynikiem omamów. W piśmiennictwie niejednokrotnie stan tłumaczy się błędnie z widzeniem białej myszy,
- upojenie fizjologiczne ( zwykłe )- w zależności od stopnia upojenia i reakcji na przyjmowany alkohol może spowodować lub w znaczącym stopniu ograniczać lub nawet znieść zdolność do rozpoznawania znaczenia czynu. Stan 3,5 promila to stan bezpośrednio zagrażający życiu. Ponieważ upojenie zwykłe może poczytalność całkowicie wyłączyć, to jak prawo karne ma reagować na czyny sprawców popełnione pod wpływem upojenia fizjologicznego? Sprawca taki jest faktycznie niepoczytalny, ale z oczywistych względów społecznych w żadnym systemie nie odnosi się do takich sprawców konsekwencji w postaci: "nie popełnia przestępstwa". Przyjmuje się jako podstawę odpowiedzialności karnej takiego sprawcy jedną z koncepcji odpowiedzialności:


(…)

… w stanie rauszu. Sama koncepcja zwana jest w piśmiennictwie również pod nauką Rauschdelict. Sprawca odpowiada więc za to, że wprawił się w stan odurzenia w którym to popełnił czyn zabroniony, za który nie może być ukarany z powodu niemożności przypisania mu winy, gdyż znajdował się w stanie niepoczytalności.
c) polski kk z 1997 ( patrz art. 31 §3 )
Koncepcję tą określa się jako rozwinięcie na przedpolu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz