Niepoczytalność i poczytalność ograniczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niepoczytalność i poczytalność ograniczenia - strona 1 Niepoczytalność i poczytalność ograniczenia - strona 2 Niepoczytalność i poczytalność ograniczenia - strona 3

Fragment notatki:

2. Niepoczytalność i poczytalność ograniczenia Art. 31. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. § 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć. Jest okolicznością wyłączającą winę, a jej ustalenie oparte być musi każdorazowo na opiniach biegłych psychiatrów za pomocą : — metody biologiczno - psychiatrycznej - podającej przyczyny tego stanu, — metody psychologicznej - wskazującej na jego skutki w psychice sprawcy czynu — metody mieszanej - wskazującej jedno i drugie. Przyczyny niepoczytalności : — upośledzenie umysłowe - może mieć różne stopnie nasilenia i nie wszystkie z nich prowadzą do uznania niepoczytalności sprawcy : Niedorozwój umysłowy jest to zatrzymanie się rozwoju człowieka, wg WHO : ► niedorozwój głęboki (IQ do 20) ► niedorozwój znaczny (IQ do 30) \tzw. Idiotyzm - całkowite wyłączenie poczytalności po opinii biegłych psychiatrów ► niedorozwój umiarkowany (IQ 35 - 60)\tzw. imbecylizm - poczytalność ograniczona w stopniu znacznym ► niedorozwój lekki (IQ 50 - 67)\tzw. tępota - poczytalność ograniczona głęboki niedorozwój - przyczyna niepoczytalności, ograniczenie umysłowe - nie stanowi wystarczającej racji dla jej przyjęcia obejmuje swym zakresem również stany, w których na skutek doznanych urazów ( np. w wypadku ) doszło do zaniku niektórych części mózgu — choroba psychiczna - najszersza grupa przyczyn niepoczytalności lub ograniczenia poczytalności sprawcy i występować mogą jako : ► psychozy o podkładzie organicznym ( różne otępienia ) ► psychozy o podkładzie nieorganicznym ( psychozy czynnościowe ) zasadnicza grupa chorób psychicznych : ►

(…)

… o podkładzie nieorganicznym ( psychozy czynnościowe ) zasadnicza grupa chorób psychicznych :
schizofrenia - rozpad osobowości w różnych jej postaciach
► paranoja - obłęd
► cyklofrenia - psychoza maniakalno - depresyjna - przebiega w formach maniakalnych i depresyjnych i problemem prawnym może być kwestia popełnienia czynu w okresach remisji
— inne zakłócenia czynności psychicznych - są grupą niejednorodną i obejmują te przypadki które nie mogą być zakwalifikowane do grup poprzednich, a mające źródła patologiczne albo niepatologiczne i zalicza się do nich :
► afekt patologiczny ► upojenie patologiczne
► zaburzenia na tle zatruć
► odurzenie narkotykiem
► stany śpiączkowe
► zapalenie opon mózgowych
► w pewnych warunkach hipnozę
Skutki niepoczytalności dotykają :
— sfery intelektu ( brak elementu świadomości…
….
Niepoczytalność jest to instytucja prawno - karna i oznacza głębokie odchylenie od normy życia psychicznego, nie pozwalające na przypisanie winy sprawcy czynu zabronionego i wymierzenie kary, stosuje się jedynie środki zabezpieczające, gdy jego pozostawanie na wolności grozi poważnym niebezpieczeństwem dla porządku prawnego.
Między pełną poczytalnością sprawcy a jego niepoczytalnością występują stany pośrednie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz