Teoria treningu sportowego

note /search

Środki treningu - podział

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2583

Środki treningu Ćwiczenia Uwzględniając efekty jakie może przynosić ich stosowanie podzielić je można na jednostrukturalne, wielostrukturalne i zestawy ćwiczeń (wieloboje). Ćw. Jednostrukturalne dzielą się na: acykliczne ćwiczenia szybkościowo - siłowe (skoki, rzuty), cykliczne ćwiczenia szybkoś...

Ćwiczenia dynamiczne i statyczne

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2191

Ćwiczenia dynamiczne Kształtowanie gibkości odbywa się metoda powtórzeniową . Przy zwiększaniu zakresu ruchu w stawach należy przestrzegać pewnych zasad: ćwiczenia rozciągające stosuje się po rozgrzewce, najlepiej w końcowej części jednostki...

Kontrola jako czynnik kierowania treningiem

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1918

Kontrola jako czynnik kierowania treningiem Pierwszy poziom kontroli, to wstępny dobór do grupy treningowej. W dwóch pierwszych etapach szkolenia (treningu wszechstronnego i ukierunkowanego) ocenia się wymiary i cechy budowy ciała (wysokość, masa, proporcje,

Kontrola poziomu przygotowania siłowego

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

Kontrola poziomu przygotowania siłowego. Współczesne urządzenia kontrolno-pomiarowe pozwalają zmierzyć poziom siły zarówno w warunkach statyki, jak i dynamiki, również w funkcji czasu trwania pracy. Stosujemy tu różne techniki: dynamometryczne - oparte na pomiarze w warunkach statyki, polegają na ...

Koordynacja ruchowa, grupy ćwiczeń koordynacyjnych

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1589

koordynacja ruchowa Określa zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie i czasowo ruchów, przestawiania się z jednych zadań ruchowych na inne, jak również rozwiązywania nowych, nieoczekiwanie pojawiających się sytuacji ruchowych. Mieści się ty również umiejętność szybkiego, dokładnego i trwałe...

Metodyka kształtowania wytrzymałości

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 987
Wyświetleń: 2849

Metodyka kształtowania wytrzymałości Polega na wielokrotnym doprowadzeniu organizmu do optymalnego poziomu zmęczenia, co poprzez mechanizmy adaptacyjne prowadzi do zjawiska tzw. superkompensacji (odbudowy z nadmiarem) i przyczynia się łącznie z efektem adaptacji psychicznej, do podnoszenia poziomu ...

Metodyka treningu siły

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1722

Metodyka treningu siły W układzie długofalowym procesu kształtowania siły powinno przebiegać w trzech etapach: przygotowania wszechstronnego - obejmującego kształtowanie siły wszystkich mięśni zawodnika, bez uwzględniania jego specjalizacji sportowej, przygotowania ukierunkowanego - obejmującego ...

Metodyka treningu szybkości

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1456

Metodyka treningu szybkości. Wyróżniamy w nim trzy elementy składowe: doskonalenie czasów reakcji, właściwy trening szybkości oraz trening wspomagający. W ramach właściwego treningu szybkości zasadniczą metodą jest metoda powtórzeniowa . Polega ona na powtarzaniu ćwiczonych ruchów z maksymalna lub ...

Obciążenia treningowe - wysiłkowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Obciążenia treningowe (wysiłkowe) Obciążenie treningowe (wysiłkowe) jest to wielkość pracy określonego rodzaju i intensywności, jaką wykonał zawodnik w danym ćwiczeniu, jednostce treningowej czy cyklu. W nich to skupia się całe bogactwo różnorakich reakcji i procesów w obrębie poszczególnych funkcj...

Piłka siatkowa - Mikrocykle treningowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2086

Piłka siatkowa - Mikrocykle treningowe w piłce siatkowej Struktura treningu sportowca oparta jest na cykliczności szkolenia, wyrażającej się w makrocyklach, okresach treningowych, mezocyklach, mikrocyklach oraz lekcjach treningowych. Wymien...