Piłka siatkowa - Mikrocykle treningowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Piłka siatkowa - Mikrocykle treningowe - strona 1 Piłka siatkowa - Mikrocykle treningowe - strona 2 Piłka siatkowa - Mikrocykle treningowe - strona 3

Fragment notatki:

Piłka siatkowa - Mikrocykle treningowe w piłce siatkowej Struktura treningu sportowca oparta jest na cykliczności szkolenia, wyrażającej się w makrocyklach, okresach treningowych, mezocyklach, mikrocyklach oraz lekcjach treningowych. Wymienione elementy charakteryzują się wzajemnymi relacjami oraz dynamiką zmian tych relacji. Wielkość poszczególnych elementów, a także charakter wspomnianych relacji zależą od poziomu mistrzostwa sportowego i od okresu treningowego. Makrocykl jest to struktura dużych cykli (poczynając od wieloletniego a skończywszy w przybliżeniu na półrocznym) mająca doprowadzić zawodnika do uzyskania określonego poziomu wytrenowania. Składa się z okresów: - przygotowawczego, - głównego, - przejściowego. Okresy te różnią się od siebie czasem trwania, treścią oraz intensywnością i objętością pracy. Okres przygotowawczy jest pierwszą częścią makrocyklu treningowego. Głównym zadaniem tego okresu jest wszechstronne przygotowanie organizmu zawodnika, które pozwoli wyjść z wysokiego "pułapu" do ostatecznego osiągnięcia wysokiej formy sportowej . Może on trwać minimum trzecią część całego cyklu. Na początku tego okresu dąży się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu sprawności ogólnej, by następnie przejść do doskonalenia elementów technicznych, szybkości i wytrzymałości specjalnej. W związku z różnymi zadaniami tych podetapów okres przygotowawczy dzieli się na dwa lub trzy podokresy: przygotowania ogólnego, ukierunkowanego i specjalistycznego. Okres główny jest dla każdego zawodnika i trenera wyjątkowo ważny. W nim sprawdzana jest skuteczność zastosowanych metod szkoleniowych. Dzielimy go na dwa podokresy: stabilizacji formy i zawodów. W podokresie stabilizacji formy najważniejszą rolę odgrywa ostateczne przygotowanie techniki, taktyki i wytrzymałości specjalistycznej, tak aby zawodnik mógł przejść do drugiego podokresu w pełni gotowości startowej. W podokresie zawodów główny nacisk kładziemy na dążność do odnoszenia zwycięstw sportowych. Okres przejściowy jest końcową częścią makrocyklu . Głównym jego celem jest stworzenie warunków do odpoczynku psychicznego oraz fizycznego przez obniżenie obciążeń treningowych, a w dalszej kolejności przejście do treningów opartych na sportach uzupełniających. W okresie tym powinno się leczyć kontuzje nabyte w czasie treningów i startów. Mezocykl to część składowa okresu treningowego trwająca średnio cztery tygodnie. Te średnie cykle treningowe różnią się od siebie charakterem pracy w zależności od różnych okresów treningowych. W okresie przygotowawczym wyodrębnia się w kolejności mezocykle: wprowadzające, podstawowe, kontrolne i przedstartowe. W okresie głównym wyróżnia się cykle "startowe" oraz "odtwarzające". Mikrocykl to część składowa każdego mezocyklu. To najkrótsze cykle treningowe. Mają swoją typową strukturę i zależą od liczby treningów, kolejności akcentów treningowych, obciążeń treningowych, okresów pracy szkoleniowej, specyfiki dyscypliny, stopnia zaawansowania startowego, wieku, płci itd.

(…)

…. W zajęciach treningowych co drugi dzień lub nawet codziennie należy włączyć ćwiczenia doskonalące technikę ruchu. Ćwiczenia rozwijające cechy motoryczne powinny się zaś przeplatać. Ćwiczenia, w których osiąga się granicę wydolności stosować należy rzadko. Oprócz różnicowania obciążeń następujących po sobie treningów należy zmieniać również treść ćwiczeń. W większości przypadków wysokie osiągnięcia stanowią…
… będą treningi wytrzymałościowe lub siłowe, a nie występować bezpośrednio po nich. Doskonalenie techniki ruchów oraz ich automatyzacja również przebiegają korzystniej przy częstych powtórzeniach, jeśli powtarzane ćwiczenia nie wywołują znacznego zmęczenia. Procesy odnowy przebiegają wówczas stosunkowo szybko a wytwarzane i utrwalane nawyki ruchowe doskonalą się dzięki stałemu odświeżaniu śladów roboczego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz