Systemy CRM

note /search

Wybór systemu CRM - dokumentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy CRM
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1526

Wybór systemu CRM - dokumentacja Specyfikacja wymagań względem systemu CRM - w punktach należy podać wymagania (min. 10), które MUSI spełniać przyszły system CRM. Wymagania mogą dotyczyć formy dystrybucji oprogramowania (np. w modelu Saas), techniczne, funkcjonalności (w rozbici na szczegółowe fu...

Karta projektu - zadanie na zaliczenie 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy CRM
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 5677

KARTA PROJEKTU Nazwa projektu (w sposób zwięzły powinna określać zakres i specyfikę projektu, dodatkowo skrót „medialny”) WDROŻENIE SYSTEMU CRM W REGIONIE PÓŁNOC- GDAŃSK Lokalizacja projektu Region Północ-Gdańsk Czas trwania projektu (data początku i końca) 25.03.2012-15.06.2012

Raport przedwdrożeniowy - analiza

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy CRM
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1834

Raport przedwdrożeniowy (efekt przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej) Skład zespołu wdrożeniowego Funkcja w zespole Imię i nazwisko Stanowisko w firmie Zakres obowiązków Kierownik zespołu wdrożeniowego Jan Kowalski Członek zarządu - wyznaczanie zadań członkom zespołu wdrożeniowego, itd Ko...

Zadanie na zaliczenie - opis firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy CRM
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1764

Zadanie 1 Należy wybrać i opisać firmę (może być wymyślona), w której zostaną wdrożone koncepcja i system CRM. Na podstawie tej firmy realizowane będą kolejne zadania. Należy wybrać taką firmę, w której potrzeba zastosowania CRM jest duża !!! Opis firmy powinien zawierać następujące dane: Nazwa ...

Identyfikacja potrzeb informacyjnych formy - zadanie 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy CRM
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

ZADANIE 2 Identyfikacja potrzeb informacyjnych firmy (zdefiniowanej w zadaniu 1) dotyczących jej klientów Określ jakie dane o klientach firmy oraz związanych z nimi kontaktami powinny być gromadzone w systemie dla potrzeb realizacji koncepcji CRM oraz skąd je można pozyskać. Poniżej przykłady. ...

Potrzeba zastosowania CRM - zadanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy CRM
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

Zadanie 1 Należy wybrać i opisać firmę (może być wymyślona), w której zostaną wdrożone koncepcja i system CRM. Na podstawie tej firmy realizowane będą kolejne zadania. Należy wybrać taką firmę, w której potrzeba zastosowania CRM jest duża !!! Opis firmy powinien zawierać następujące dane: Nazwa ...

Najważniejsze funkcje w firmie - zadanie 3

 • Uniwersytet Gdański
 • Systemy CRM
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

Zadanie 3 Proszę wskazać najważniejsze funkcje, które powinny znaleźć zastosowanie w firmie (wybranej w zad.1) oraz którzy pracownicy i w jakim zakresie/celu powinni ją wykorzystywać. Z każdego obszaru (sprzedaż, marketing, obsługa i serwis) proszę wybrać min. 3 funkcje. Funkcja Opis zastosowani...