Programowanie komputerów

note /search

Prosty test z c++ z odpowiedziami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 6265

Test pochodzi z przedmiotu programowanie wykładanego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poruszane zagadnienia w teście to: typ f float, operatory, deklaracje dla main, poprawna alokacja pamięci, inkrementacja zmiennej, łańcuchy znakowe, end, main, char, int main, strcat, int fn, drzewo b...

Oprogramowanie szkodliwe - prezentacja i opis

 • Programowanie komputerów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3640

pdf. Notatka porusza zagadnienia takie jak: robak, exploit, dialer, SQL/URL injection, koń trojański, wabbit, backdoor, rootkit, spyware, bomba logiczna, wirus, podział oprogramowania szkodliwego, scumware, stealware, Hijacker Browser Helper ...

[ĆWICZENIA] Notatki z programowania.

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2142

Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: literały zmienne, nagłówek programu, definicja modułów, blok programu, unit, interface, dyrektywy języka, identyfikatory, łańcuchy, typy porządkowe, typy wyliczeniowe, typy całkowite, typy znakowe, typy logiczne, typy rzeczywiste, typy łańcuchowe, typ...

Tworzenie prostych stron WWW w programie Adobe Photoshop CS3

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

Prezentacja "Tworzenie prostych stron WWW w programie Adobe Photoshop CS3" to krótki poradnik jak przy użyciu narzędzi dostępnych w Photoshopie stworzyć stronę internetową opartą na zawartości graficzno - tekstowej. W pliku znajdu...

Programowanie - odpowiedzi na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 5012

1.Literał - w językach programowania, to jednostka leksykalna reprezentująca wartość wpisaną bezpośrednio w kod programu. Różni się od stałej tym, że stała jest wartością zakodowaną pod pewną nazwą, którą można używać w programie wielok...

Języki programowania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1344

Wprowadzenie Tematyka i program wykładów Języki  programowania Czy hipoteza Sapira-Whorfa jest  prawdziwa w informatyce? Wybór języka   rozpowszechniony język ogólnego przeznaczenia   język imperatywny   precyzyjna i obszerna składnia   paradygmat strukturalny (podejście obiektowe będzie omaw...

Pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Program z procedurą/funkcją i pętlą, podane x,y,z początkowe i napisać tylko jakie będą na końcu. Napisać odpowiednią instrukcję CASE , która dla parametru a równego od 5 do 15 przypisze b wartość 1, dla a równego od 30 do 50 b=2, dla a 50 b=3. Dla pozostałych wartości a (1-4 i 15-29) ma nie robić...

Zadania do egzaminu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

ZADANIE 1. Poniższy program ma za zadanie wypełnić macierz kwadratową o wymiarze n = 8 liczbami losowymi (random(10)/2) oraz zapisanie jej do pliku (wiersz po wierszu. Macierz ta zostanie zapisana na dysku „C” w pliku tekstowym „m a cierz.tx...

Zadania na egzamin - programowanie komputerów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

W oznaczonych { ... } miejscach programu wpisz, jakie wartości będą miały zmienne x, y, z. program  egzamin; var x,y,z  : Word;     koniec : Boolean; function  jeden(a:Word; var b:Word):Word; var c:Word; begin    a:=a+b;    c:=b+1;    b:=c+a;    jeden:=b-c; end ; procedure  dwa(var a,b,c:Word); begi...

Wykład 2

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1778

Podstawy programowania w języku Pascal Podstawy Programowania Wykład drugi: Inicjalizacja zmiennych, operatory. 1. Inicjalizacja zmiennych Zanim użyjemy zmiennej w programie, powinniśmy nadać jej jakąś wartość początkową (zainicjalizować zmienną). Brak inicjalizacji zmiennej jest jednym z najczęsts...