prosty test z c++ z odpowiedziami

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prosty test z c++ z odpowiedziami - strona 1 prosty test z c++ z odpowiedziami - strona 2 prosty test z c++ z odpowiedziami - strona 3

Fragment notatki:

Test pochodzi z przedmiotu programowanie wykładanego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Poruszane zagadnienia w teście to: typ f float, operatory, deklaracje dla main, poprawna alokacja pamięci, inkrementacja zmiennej, łańcuchy znakowe, end, main, char, int main, strcat, int fn, drzewo binarne, tablica haszująca, funkcja getch(), funkcja ANSI C/C++, unsigned char, instrukcja break, opuszczenie instrukcji if, szybkie sortowanie, pliki nagłówkowe, funkcja rekursyjna, int main() i inne.

Pytania testowe
Quiz z języka C/C++
Pytanie 1. Jaka ilość cyfr znaczących jest zapisana w liczbie typu f loat?a) 6..7 b) 38 c) nieograniczona na 90% a
Pytanie 2. Który operator wykona się jako pierwszy?
a) && b) || c) ! c
Pytanie 3. Jaki będzie wynik działania 7/9*9 (w C i C++)?a) 1 b) 0.08642 c) 0 raczej a
Pytanie 4. Który tekst NIE JEST poprawny w C?
class aClasspublic:int x;; ten
/* A comment */
char x=12;
Pytanie 5. Która z poniższych deklaracji nie jest poprawna dla main()?
int mainO
int main(int argc, char *argv[])
obie są poprawne - oba
Pytanie 6. Czy wartość wyrażenia jest prawdziwa czy fałszywa:
!(1 && 0 II !1)
a) Prawdziwa b) Fałszywa c) wyrażenie jest niepoprawne - c
Pytanie 7. Która instrukcja poprawnie alokuje pamięć?
char *a=new char[20];
char a=new char[20]; chyba to
char a=new char(20.0);
Pytanie 8. Który operator jest używany do dostępu do struktury poprzez wskaźnik?
a) -> b) » c) * -a
Pytanie 9. Która funkcja nie należy do standardu ANSI C/C++?a) sin() b) kbhitO c) tmpnamO tych dwoch drugich wogole nie znam a pierwsza jest z biblioteki math.c
Pytanie 10. Czy w trakcie zwiększania (inkrementacji) zmiennej może się
ona stać ujemna?
a) prawda b) fałsz c) to zależy... chyba jeśli przekroczy int zakres czyli te 32 bity to może się stac ujemny
Pytanie 11. Jaki znak kończy wszystkie łańcuchy znakowe?a) \0 b) . c) \END
Nie rozumiem tego pytania w c++ endl; konczy linie… Pytanie 12. Jeśli położysz na stosie liczby 1, 3, 5 (w takiej kolejności), którąpobierzesz jako pierwszą?a) 5 b) 1 c) 3 -a
Pytanie 13. Co robi strcat(tablica, "Tutaj") ; ?
Kopiuje "Tutaj" do zmiennej łańcuchowej tablica.
Dodaje "Tutaj" na koniec łańcucha tablica.
Porównuje łańcuch tablica i "Tutaj".
Raczej a
Pytanie 14. Jaki będzie wynik obliczenia:
int fn(int v)
i
if(v==l I I v==0)
return 1;
if(v°/.2==0)
return fn(v/2)+2;
else
return fn(v-l)+3;
}
for fn(7);
}
3+2+3+2+1=11 odpowiedz b
a) 10 b) 11 c) 1
Pytanie 15. Ile wynosi wartość wyrażenia 22%5a) 2 b) 4 c) 0
Odp a
Pytanie 16. Która z poniższych struktur pozwala na najszybsze (średnio) odszukanie danych?
Drzewo binarne
Tablica haszująca (mieszająca)
Stos
Tablica hashujaca bo nie zalezy od ilości danych
Pytanie 17. Co będzie na wyjściu:
int v() ■C
int m=0;
return m++; } int main()
i
cout«v(); //lub printf('7.d",v());
}
a) 1 b) 0 c) program jest niepoprawny.
Literowki tu są i nie wiem czy one umyślnie czy tez nie chyba a

(…)

…, to takie pytanie sprawdzające ocene c++ Pytanie 25. Jaki algorytm sortowania jest najlepszy dla ciągu: 12 3 5 4
szybkie sortowanie (ąuick sort)
sortowanie bąbelkowe (bubble sort)
sortowanie przez łączenie (merge sort)
kurde albo b albo c zalezy jeśli babelkowe ma warunek zatrzymujący sortowanie to w tym przypadku szybko może zakończyć prace
Pytanie 26. Co wyprowadzi następujący kod w C++: int c=0; cout«c++«c…
… się wykona na tablicy o 200000 elementów: szybkie sortowanie (ąuicksort), wyszukiwanie liniowe, czy sortowanie bąbelkowe (bubblesort)?
szybkie sortowanie
wyszukiwanie liniowe
sortowanie bąbelkowe
wiadomo a
Pytanie 40. Która z definicji użyje mniej pamięci?
a)
struct astruct
■C
int x; float y; int v;
>;
b)
union aunion
■c
int x; float v;
>; c)
char array[10] ;
wychodzi ze b
Pytanie 41. Co zrobi poniższy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz