Zadania na egzamin - programowanie komputerów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania na egzamin - programowanie komputerów - strona 1

Fragment notatki:

W oznaczonych { ... } miejscach programu wpisz, jakie wartości będą miały zmienne x, y, z. program  egzamin; var x,y,z  : Word;     koniec : Boolean; function  jeden(a:Word; var b:Word):Word; var c:Word; begin    a:=a+b;    c:=b+1;    b:=c+a;    jeden:=b-c; end ; procedure  dwa(var a,b,c:Word); begin    while ca do    begin       a:=a-1;       b:=a-b;       c:=c-b;    end; end ; procedure  trzy(var a,b,c:Word); begin    Repeat       koniec:=ac;       a:=a+1;       c:=c-1;       b:=c+a;    until koniec; end ; begin    x:=4;   y:=2;   z:=1;    x:=jeden(y,z); { x = ...  y = ... z = ... }    x:=10; y:=8; z:=15;    dwa(x,y,z); { x = ...  y = ... z = ... }    x:=2; y:=7; z:=3;    trzy(x,y,z); { x = ...  y = ... z = ... } end. Zadanie  Napisz ciąg instrukcji, który realizuje następujące zadanie: W zależności od wartości zmiennej a typu Byte, należy obliczyć wartość zmiennej b (typu Byte), według następujących zasad: Jeżeli a jest z zakresu od 3 do 5   ⇒  b=1 Jeżeli a jest z zakresu od 7 do 70   ⇒  b=2 Jeżeli a jest większe od 70   ⇒  b=3 Zadanie należy zrealizować przy wykorzystaniu a)  instrukcji warunkowej  if , b)  instrukcji wyboru  case . Zadanie  Napisz definicję funkcji umożliwiającej wprowadzenie z klawiatury odległości d  oraz wartości kąta  ] grad [ α , a zwracającej wartość ( ) α × = cos d dx .   Zadanie Napisz definicję procedury, której zadaniem jest zapisanie do pliku tekstowego wyniki.txt wartości zmiennej A, gdzie   var  A : Array [1..10]  of Byte ; Wszystkie elementy należy zapisać w jednym wierszu pliku tekstowego. Zadanie  W pliku tekstowym A.txt znajduje się  wykaz  punktów geodezyjnych, składający się z numeru punktu (typu Word) oraz jego opisu (max. 15 znaków). W jednym wierszu pliku A.txt zapisane są dane dotyczące jednego punktu, np. 33 Punkt I klasy 52 Punkt poligonowy itd. ... W pliku tekstowym B.txt zamieszczono wykaz współrzędnych punktów. W jednym wierszu tego pliku znajduje się numer punktu oraz współrzędne X, Y  np. 11 20.345 30.567 33 10.456 67.888 itd. ... Napisz program, w którym trzy procedury realizują następujące zadania: 1.  Procedura  jeden  wybiera z plików A.txt i B.txt punkty, których numery występują w obydwu plikach oraz zapisuje je do tablicy rekordów. 2.  Procedura  dwa  sortuje wybrane punkty w kolejności od najmniejszego do największego (wg numerów).  3.  Procedura  trzy  zapisuje wybrane i posortowane punkty w pliku zdefiniowanym C, Punkty maja następującą strukturę:  Punkt =  record Nr : Word; X,Y :  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz