Podstawy obliczeń kwantowych

note /search

Wykład - algorytmy kwantowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

ALGORYTMY KWANTOWE Obliczanie wartości funkcji za pomocą komputera kwantowego Rozważmy funkcję y = f (x), która elementom x zbioru liczb całkowitych Rozważmy funkcję y = f (x), która elementom x zbioru liczb całkowitych x ∈ {0, 1, . . . , 2m − 1} Rozważmy funkcję y = f (x), która elementom ...

Wykład - realizacja fizyczna obliczeń kwantowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

Realizacja fizyczna obliczeń kwantowych Wstęp Obecnie w laboratoriach naukowych prowadzone są intensywne badania nad przyrządami, które mogą wykonywać kwantowe operacje logiczne. Niepełna lista tych przyrządów obejmuje: Niepełna lista tych przyrządów obejmuje: przyrząd fotonowy, bazujący na ...

Wprowadzenie do obliczeń kwantowych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 721

Wprowadzenie do obliczeń kwantowych ”Information is physical” Rolf Landauer (1) Zarys historii obliczeń kwantowych Paul Benioff (1980): koncepcja odwracalnej kwantowej maszyny Turinga Paul Benioff (1980): koncepcja odwracalnej kwantowej maszyny Turinga Richard Feynman (1982): wykazanie możli...

Wykład - korelacje kwantowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

KORELACJE KWANTOWE Korelacje klasyczne i kwantowe Zgodnie z teorią statystyki matematycznej współczynnik korelacji definiujemy jako Zgodnie z teorią statystyki matematycznej współczynnik korelacji definiujemy jako corr(x, y) = cov(x, y) , σx σy (1) gdzie x i y są zmiennymi losowymi o macie...

Wykład - kryptografia kwantowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Kryptografia kwantowa 2011 Wstęp Wykład ten stanowi wprowadzenie do kryptografii kwantowej. Wykład ten stanowi wprowadzenie do kryptografii kwantowej. Kryptografia kwantowa jest bardzo obszerną i szybko rozwijającą się dziedziną obliczeń kwantowych, która doczekała się już pierwszych zastosowań....

Wykład - kubity

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

KUBITY Wykład ten poświęcony będzie dokładniejszemu omówieniu własności kubitów. Kubit pojedynczy Przypominam definicję pojedynczego kubitu. Przypominam definicję pojedynczego kubitu. Rozważamy dwa wybrane (ortonormalne) stany kwantowe u...

Wykład - kwantowe bramki logiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

KWANTOWE BRAMKI LOGICZNE Wprowadzenie Wykład ten poświęcony jest dokładniejszemu omówieniu własności kwantowych bramek logicznych (kwantowych operacji logicznych). Podstawowymi elementami komputera klasycznego są obwody elektryczne, które zawierają przewody (druty) i bramki logiczne. Podst...

Wykład - mechanika kwantowa w języku operatorów gęstości

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

MECHANIKA KWANTOWA W JĘZYKU OPERATORÓW GĘSTOŚCI Wprowadzenie operatora gęstości Układ kwantowy może być opisany za pomocą operatorów i wektorów stanu w przestrzeni Hilberta lub za pomocą operatora gęstości. Układ kwantowy może by...

Wykład - postulaty w języku wektorów stanu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy obliczeń kwantowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ W JĘZYKU WEKTORÓW STANU Przestrzeń Hilberta Do opisu stanów kwantowych używamy przestrzeni Hilberta. Do opisu stanów kwantowych używamy przestrzeni Hilberta. Przestrzenią Hilberta H nazywamy przestrzeń we...