Metrologia wielkości geometrycznych

note /search

Charakterystyka przyrządów pomiarowych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1463

5. CHARAKTERYSTYKI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH*' Niektóre terminy zdefiniowane w tym rozdziale można stosować zarówno do przyrządu pomiarowego, urządzenia pomiarowego, przetwornika pomiarowego jak i do układu pomiarowego oraz przez analogię do ...

Wykład - pomiary

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

2. POMIARY 2.1 POMIAR Zbiór operacji mających na celu wyznaczenie wartości wielkości. measurement mesurage UWAGA Przebieg tych operacji może być zautomatyzowany. 2.2 METROLOGIA Nauka o pomiarach. metrology metrologie UWAGA Metrologia obejmuje wszystkie aspekty - zarówno teoretyczne, jak...

Przyrządy pomiarowe - wykład - Miary

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

4. PRZYRZĄDY POMIAROWE *) Stosowanych jest wiele rożnych terminów do opisu urządzeń używanych do pomiarów. Niniejszy słownik definiuje tylko niektóre wybrane terminy. Poniższa lista jest nieco szersza i ułożona w przybliżeniu hierarchicznie. Pojęcia, których dotyczą to terminy, nie wyłączają si...

Wielkości jednostki miar - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

1. WIELKOŚCI I JEDNOSTKI MIAR 1.1 WIELKOŚĆ (MIERZALNA) Cecha zjawiska, ciała lub substancji, którą można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo. (measurable) quantity grandeur (mesurable) UWAGI 1. Termin "wielkość" może się odnosić do wielkości w znaczeniu ogólnym (por. przykład...

Wyniki pomiarów - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

3 WYNIKI POMIARÓW 3.1 WYNIK POMIARU Wartość przypisana wielkości mierzonej, uzyskana drogą pomiaru. result of measurement resultat d’un mesurage UWAGI 1. Gdy podaje się wynik, należy wyraźnie zaznaczyć, czy dotyczy on: -wskazania ...

Etalony, wzorce jednostki miar - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2387

6. WZORCE JEDNOSTEK MIAR, ETALONY *) W nauce i technice słowo angielskie "standard" jest stosowane w dwóch rożnych znaczeniach: jako techniczny dokument normatywny powszechnie uznany, specyfikacja, zalecenie techniczne lub podobny dokument (po francusku "norme"), lub tez jak...

Pomiary odchyłek okrągłości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2191

Makrogemetria Pomiary odchyłek kształtu i poło enia               Odchyłki kształtu okr gło ci prostoliniowo ci walcowo ci płasko ci przekroju wzdłu nego Odchyłki poło enia    współosiowo ci    prostopadło ci    równoległo ci    nachylenia      Odchyłki zło one    Bicie lokalne osiowe i  promieni...

Metrologia wielkości geometrycznych-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 980

METROLOGIA Różnica między błędem a niepewnością. błąd pomiaru - różnica pomiędzy wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą. - wynik surowy (wynik przed korekcją błędu systematycznego) - nieznana wartość prawdziwa wielkości mierzonej. n...

Metrologia wielkości geometrycznych - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 784

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : rzeczywisty profil powierzchni, profil odwzorowany, profil pierwotny, profil chropowatości, profil falistości...

Metrologia wielkości geometrycznych - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metrologia wielkości geometrycznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 539

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : pomiar odchyłek kształtu, położenia i kierunku, procesy tworzenia wyrobu, czynniki wpływające na proces...