Przyrządy pomiarowe - wykład - Miary

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyrządy pomiarowe - wykład - Miary - strona 1 Przyrządy pomiarowe - wykład - Miary - strona 2 Przyrządy pomiarowe - wykład - Miary - strona 3

Fragment notatki:

4. PRZYRZĄDY POMIAROWE *)
Stosowanych jest wiele rożnych terminów do opisu urządzeń używanych do
pomiarów. Niniejszy słownik definiuje tylko niektóre wybrane terminy. Poniższa lista
jest nieco szersza i ułożona w przybliżeniu hierarchicznie. Pojęcia, których dotyczą to
terminy, nie wyłączają się wzajemnie.
1. element
2. składnik, podzespół, komponent
3. część
4. przetwornik pomiarowy
5. urządzenie pomiarowe
6. materiał odniesienia
7. wzorzec miary, miara materialna
8. przyrząd pomiarowy
9. aparatura pomiarowa
10. sprzęt pomiarowy
11. łańcuch pomiarowy
12. układ pomiarowy
13. stanowisko pomiarowe
element
component
part
measuring transducer
measuring device
reference material
material measure
measuring instrument
element
composant
partie
transducteur de mesure
dispositif de mesure
materiau de reference
mesure materialisee
instrument de mesure
appareil de mesure
apparatus
appareiilage
equipment
equipement
measuring chain
chaine de mesure
measuring system
systeme de mesure
measuring installation installation de mesure
*) Termin "przyrządy pomiarowe" został użyty w znaczeniu stosowanym w ustawie Prawo o
miarach, obejmującym wszystkie urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania pomiarów
lub odtwarzania wartości wielkości fizycznych (w tym przetworniki pomiarowe i materiały
odniesienia). W dotychczasowej praktyce oraz w normie PN-71/N-02050 stosowano termin
"narzędzia pomiarowe" w znaczeniu nadrzędnym, obejmującym "przyrządy pomiarowe" (4.1) i
"wzorce miar" (4.2) (przyp. GUM).
4.1 PRZYRZĄD POMIAROWY
Urządzenie przeznaczone do wykonywania pomiarów, samodzielnie lub w
połączeniu z jednym tub z wieloma urządzeniami dodatkowymi.
measuring instrument
instrument de mesure, appareil de mesure
4.2 WZORZEC MIARY, MIARA MATERIALNA* )
Urządzenie przeznaczone do odtwarzania lub dostarczania jednej lub wielu
znanych wartości danej wielkości w sposób niezmienny podczas jego stosowania.
material measure
mesure materialisee
PRZYKŁADY
odważnik;
pojemnik (jedno- lub wielomiarowy, z podziałką lub bez podziałki);
kontrolny opornik elektryczny;
pytka wzorcowa;
generator sygnałów wzorcowych;
materiał odniesienia.
UWAGA
Dana wielkość może być nazywana wielkością dostarczaną.''
*) Terminu "wzorzec miary" (4.2) nie należy mylić z terminem "wzorzec jednostki miary" (6.1). Patrz
również przyp. do poz. 6.1. Termin "miara materialna", będący bezpośrednim tłumaczeniem nazwy
angielskiej i francuskiej, nie był dotychczas stosowany w kraju (przyp. GUM).
4.3 PRZETWORNIK POMIAROWY
Urządzenie pomiarowe przetwarzające, zgodnie z określonym prawem,
wielkość wejściową na wielkość wyjściową.
measuring transducer
transducteur de mesure
PRZYKŁADY
a) termoogniwo;
b) przekładnik prądowy;
c) tensometr;
d) elektroda pehametru.
4.4 ŁAŃCUCH POMIAROWY
Ciąg elementów PRZYRZĄDU pomiarowego lub układu pomiarowego,
tworzący drogę sygnału pomiarowego od wejścia do wyjścia.
measuring chain
chaine de mesure
PRZYKŁAD
Łańcuch pomiarowy elektroakustyczny, zawierający mikrofon, tłumik, filtr, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz