Etalony, wzorce jednostki miar - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etalony, wzorce jednostki miar - wykład - strona 1 Etalony, wzorce jednostki miar - wykład - strona 2 Etalony, wzorce jednostki miar - wykład - strona 3

Fragment notatki:

6. WZORCE JEDNOSTEK MIAR, ETALONY *)
W nauce i technice słowo angielskie "standard" jest stosowane w dwóch
rożnych znaczeniach: jako techniczny dokument normatywny powszechnie uznany,
specyfikacja, zalecenie techniczne lub podobny dokument (po francusku "norme"),
lub tez jako wzorzec pomiarowy (po angielsku "measurement standard", po
francusku "etaIon"). Tylko to drugie znaczenie dotyczy niniejszego słownika, a
określenie angielskie "measurement" jest dla uproszczenia przeważnie opuszczane.
6.1 WZORZEC JEDNOSTKI MIARY, ETALON *)
Wzorzec miary, przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy,
przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtwarzania
jednostki miary albo jednej lub wielu wartości pewnej wielkości i służący jako
odniesienie.
(measurement) standard,
etalon etalon
PRZYKŁADY
a) wzorzec masy 1 kg;
b) wzorcowy opornik 100 Ω; c) amperomierz kontrolny;
d) cezowy wzorzec częstotliwości; e) wzorcowa elektroda wodorowa;
f) roztwór odniesienia kortyzolu w surowicy krwi ludzkiej o certyfikowanym stężeniu.
UWAGI
1. Zbiór wzorców miary lub przyrządów pomiarowych, które poprzez ich wspólne zastosowanie
tworzą wzorzec jednostki miary, jest nazywany wzorcem zespołowym jednostki miary lub
etalonem zespołowym.
2. Zbiór wzorców jednostki miary o wybranych wartościach, które - indywidualnie lub dzięki
kombinacji - dostarczają szeregu wartości wielkości tego samego rodzaju, jest nazywany
wzorcem grupowym jednostki miary lub etalonem grupowym.
*) Termin "wzorzec jednostki miary" zastosowano w ustawie „Prawo o miarach” w tym samym
znaczeniu, co termin "etalon" podany w PN-71/N-02050 (przyp. GUM).
6.2 (6.06) WZORZEC MIĘDZYNARODOWY JEDNOSTKI MIARY,
ETALON MIĘDZYNARODOWY
Wzorzec jednostki miary uznany umową międzynarodową za podstawę do
przypisywania wartości innym wzorcom jednostki miary danej wielkości.
international (measurement)
standard etalon international
6.3 (6.07) WZORZEC PAŃSTWOWY JEDNOSTKI MIARY, ETALON
PAŃSTWOWY
Wzorzec jednostki miary uznany urzędowo w danym kraju za podstawę do
przypisywania wartości innym wzorcom jednostki miary danej wielkości.
national (measurement)
standard etalon national
6.4 WZORZEC PIERWOTNY JEDNOSTKI MIARY, WZORZEC
PODSTAWOWY JEDNOSTKI MIARY, ETALON PIERWOTNY,
ETALON PODSTAWOWY
Wzorzec jednostki miary, który jest ustalony lub powszechnie uznany jako
charakteryzujący się najwyższą jakością metrologiczną i którego wartość jest
przyjęta bez odniesienia do innych wzorców jednostki miary tej samej wielkości.
primary standard
etalon primaire
UWAGA
Pojęcie wzorca pierwotnego jednostki miary odnosi się zarówno do wielkości podstawowych, jak i
do pochodnych.
6.5 WZORZEC WTÓRNY JEDNOSTKI MIARY, ETALON WTÓRNY
Wzorzec jednostki miary, którego wartość jest utworzona przez porównanie z
wzorcem pierwotnym jednostki miary tej samej wielkości.
secondary standard
etalon secondaire
6.6 (6.08) WZORZEC ODNIESIENIA JEDNOSTKI MIARY, ETALON
ODNIESIENIA
Wzorzec jednostki miary o najwyższej zazwyczaj jakości ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz