Wzorce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzorce - wykład - strona 1 Wzorce - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wzorce
Wzorzec miary - jest narzędziem pomiarowym służącym do odtworzenia lub odtwarzającym za znaną dokładnością miarę wielkości danej warto Miara wzorcowa musi zapewnić łatwość porównywania z innymi miarami wzorcowymi. Wzorce w zależności od roli jaką pełnią w procesach pomiarowych tworzą swoistą piramidę hierarchiczną
Podstawowe definicje
„ Wzorzec jednomiarowy - odtwarza tylko jedną miarę
„ Wzorzec wielomiarowy - odtwarza wiele miar (wzorce nastawne)
„ Etalon - wzorzec służący wyłącznie do przekazywania miary innym wzorcom
„ Wzorzec (etalon) podstawowy - wzorzec o największej dokładności.
„ Wzorzec grupowy - grupa kilku lub kilkunastu wzorców, na podstawie których określa się wartość jako np. średnią wartość miar wzorców z grupy.
Parametry wzorców
Niedokładność wzorca - maksymalna (dopuszczalna) odchyłka od wartości nominalnej odniesiona do wartości nominalnej i wyrażona w procentach. Liczby wyrażające względną dopuszczalną niedokładność wzorca tworzą znormalizowany szereg: 1 10α; 2 10α , 5 10α (α

(…)

…)
„ Pośrednio poprzez wzorce napięcia i rezystancji (1 ppm)
„ Kalibratory prądu - elektroniczne sterowane źródła prądu stałego (0.001%).
Wzorce miar c.d.
Wzorzec miary napięcia
„ Ogniwo Westona (do 0,0002 %)
„ Źródło oparte na zjawisku Josephsona -(dwa nadprzewodniki rozdzielone cienkim dielektrykiem)
„ Źródło z diodą Zenera - (0.001 %)
„ Kalibrator napięcia - elektroniczne sterowane źródła napięcia stałego (0,005%)
Wzorce miar c.d.
Wzorzec miary rezystancji
„ Wzorzec odniesienia - oparty o kwantowy efekt Halla (0,03 ppm) „ Oporniki wzorcowe - wzorce nienastawne (5 ppm) mają dwie pary zacisków: prądowe i napięciowe „ Wzorce nastawne -oporniki dekadowe (0,01%)
Wzorce miar c.d.
Wzorzec miary pojemności
Wzorce liczalne (0,1 ppm) nastawne (0,1 %)
Wzorzec miary indukcyjności
Wzorzec indukcyjności własnej
„ liczalne (5 ppm)
„ nastawne (0,1%)
Wzorzec indukcyjności wzajemnej
Wzorce miar c.d.
Wzorzec miary czasu i częstotliwości ponieważ 1 Hz = 1 s-1 więc wzorce częstotliwości są jednocześnie wzorcami czasu.
Wzorce odniesienia to atomowe wzorce cezowe, rubidowe oraz masery wodorowe.
Wzorce kontrolne I rzędu sprawdzane są przez odbiór radiowych sygnałów wzorcowych częstotliwości. Wzorcami kontrolnymi II i III…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz