Metrologia - Kompendium wiedzy (2)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metrologia - Kompendium wiedzy (2) - strona 1 Metrologia - Kompendium wiedzy (2) - strona 2 Metrologia - Kompendium wiedzy (2) - strona 3

Fragment notatki:

Pomiar- zespół czynności doświadczalnych, mających na celu wyznaczenie wartości stanu wielkości poprzez porównanie aktualnego stanu wielkości z jej stanem odniesienia. Wielkość mierzalna- każda właściwość materii jednoznacznie zdefiniowana przez precyzyjny opis jakościowy oraz ustalenie jednostki miary tej wielkości. Jednostka miary- wartość danej wielkości, która jest przyjęta jako jedność. Jednostki podstawowe: metr, kilogram, sekunda, amper, kelwin, mol, kandela(światłość- cd). Układ jednostek miar- uporządkowany zbiór jednostek podstawowych i jednostek pochodnych odnoszących się do określonego układy wielkości mierzalnych. Aktualnie obowiązujący- Międzynarodowy Układ Jednostek Miar- układ SI, wprowadzony w 1960r.
Metoda pomiarowa- sposób przeprowadzenia pomiaru. a) Metoda porównawcza- wartość nieznana jest porównywana ze znanymi wartościami wielkości wzorcowej, tej samej natury co mierzona. b) Metoda przetworzeniowo- porównawcza- wartość nieznana wielkości mierzonej jest przetwarzana na wartość innej wielkości lub inną wartośc tej samej wielkości i ta jest mierzona metodą porównawczą. c) Metoda bezpośrednia- wartośc wielkości mierzonej jest uzyskiwana bezpośrednio, bez konieczności wykonywania obliczeń. d) Metoda pośrednia- wartośc wielkości uzyskiwana jest na podstawie pomiarów metodą bezpośrednią innych wielkości, związanych z mierzoną. e) Metoda odchyłowa- wartośc mierzona uzyskiwana przez odczyt z podziałki, lub wyświetlacza. f) Metoda różnicowa- pomiar różnicy między nieznaną wartością mierzoną, a znaną wartością wzorcową tego samego rodzaju. g) Metoda zerowa- doprowadzenie do zera różnicy wartości mierzonej i wzorcowej. h) Metoda koincydencyjna- doprowadzenie do zrównania wielokrotności wartości mierzonej i wielokrotności wartości wzorcowej. i) Metoda podstawieniowa- stosunek nieznanej wartości i jej wartości wzorcowej, ustala się przez porównanie ich osobnego działania na komparator.
Błędy i niepewności pomiarowe: Wyznaczanie błędów pomiaru: a) Bezwzględny błąd pomiaru: ∆=− , gdzie: - wartość mierzona, - wartość poprawna. b) Błąd względny: =∆, %=∆100 c) Bezwzględny błąd pomiaru ze znakiem przeciwnym, zwany jest poprawką: =−∆ Dodanie jej do wartości zmierzonej powinno umożliwić uzyskanie wartości poprawnej. Błędy graniczne- powodowane niedokładnościami wykonania narzędzi pomiarowych. Błąd graniczny(błąd podstawowy, systematyczny niewłaściwy) wyznaczamy na podstawie wskaźnika klasy. Informuje o granicach przedziału, w którym znajduje się wartość rzeczywista. Sposób jego wyznaczania zależy od rodzaju narzędzia pomiarowego. Niepewności typu A w pomiarach bezpośrednich i pośrednich: Niepewność typu A obliczamy, gdy wykonujemy serię pomiarów, za pomocą tego samego przyrządu, lub układu, w tych samych warunkach otoczenia. Niepewności typu B

(…)

… są kalibratory, które są elektronicznymi, sterowanymi źródłami prądu stałego. Umożliwiają nastawienie żądanej wartości prądu z określoną dokładnością, bez konieczności jej kontrolnego mierzenia. Wzorce indukcyjności i pojemności- wzorce licealne, tzn. ich wartości obliczane są teoretycznie, a techniczna realizacja wymaga jedynie dokładnych pomiarów wymiarów geometrycznych. Wzorce częstotliwości- źródła sygnałów…
… zastosowanego przetwornika A/C
Przetwarzanie analogowo-cyfrowe- wytworzenie sygnałów cyfrowych w postaci ciągów, których argumentami są dyskretne wartości czasu, natomiast wyrazami- słowa kodowe odwzorowujące liczby, będące wartościami chwilowymi przetwarzanej wielkości analogowej, z określoną dokładnością odwzorowania. Operacje pośrednie: próbkowanie, kwantowanie, kodowanie. a) Próbkowanie- operacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz