Metody matematyczne

note /search

Metody matematyczne w technologii materiałów - ćwiczenia 1

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Metody matematyczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Metody matematyczne w technologii materiałów  Krzysztof Szyszkiewicz  DEFINICJA .  Niech  : f D     będzie  funkcją  określoną  na  odcinku  . D   Jeżeli  dla  ustalonego  punktu  0 x D   istnieje granica    0 0 0 ( ) ( ) lim , x x f x f x x x      (0.1)  to mówimy, że funkcja   f   jest różn...

Metody matematyczne w transporcie - pytania 1

  • Politechnika Warszawska
  • Metody matematyczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1449

Termin I W modelu ekonomicznej wielkości partii z upustami cenowymi optymalna wielkość partii: Może wystąpić w dowolnym przedziale cenowym Jak wyznaczamy wartość funkcji kary w modelu ekonomicznej wielkości partii z wieloma produktami: Metodami numerycznymi W modelach ekonomicznej wielkości part...

Metody matematyczne w transporcie - pytania 2

  • Politechnika Warszawska
  • Metody matematyczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 945

Termin II W dynamicznych modelach deterministycznych TZ, czas między zamówieniami jest: Stały, gdyż wielkość zamawianej partii jest stała W modelu ekonomicznej wielkości partii z niedoborami, wielkość zamawianej partii nie zależy od: Jednostkowego kosztu zakupu W systemie masowej obsługi liczba ...

Metody matematyczne w transporcie - pytania 3

  • Politechnika Warszawska
  • Metody matematyczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1162

Termin III W probabilistycznym modelu TZ koszt niedopasowania zamówienia do zapotrzebowania nie zależy: Od jednostkowego kosztu zakupu Metoda eliminacji dominant polega na: Usunięciu strategii zdominowanych W dynamicznych modelach deterministycznych TZ , wielkość zamówienia jest: Stała, gdyż ta...

Zagadnienia na egzamin

  • Politechnika Wrocławska
  • Metody matematyczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Metody matematyczne automatyki i robotyki Pytania egzaminacyjne 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Twierdzenie o funkcji odwrotnej Twierdzenie o funkcji uwikłanej Twierdzenie o immersjach i submersjach Lokalny i globalny dyfeomorfizm...