Metody matematyczne w transporcie - pytania 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody matematyczne w transporcie - pytania 3 - strona 1

Fragment notatki:

Termin III W probabilistycznym modelu TZ koszt niedopasowania zamówienia do zapotrzebowania nie zależy:
Od jednostkowego kosztu zakupu
Metoda eliminacji dominant polega na:
Usunięciu strategii zdominowanych
W dynamicznych modelach deterministycznych TZ , wielkość zamówienia jest:
Stała, gdyż tak narzucają założenia modelu
W modelu ekonomicznej wielkości partii z niedoborami czas między zamówieniami zależy od:
Jednostkowego kosztu magazynowania, karnego i kosztu stałego
W systemie masowej obsługi M/M/3/∞, w którym współczynnik p=0,2:
Średnia długość kolejki dąży do nieskończoności
Każda gra dwuosobowa o sumie zerowej ma układ strategii czystych w równowadze.
Fałsz, nie każda - wystąpienie takiej równowagi to sytuacja szczególna
W grze zapisanej w formie ekstensywnej możemy zaobserwować:
Ciągi ruchów graczy i wartości oczekiwane wypłat
Podstawową zmienną losową charakteryzującą proces wejściowy do SMO jest:
Czas między kolejnymi zgłoszeniami
W modelu ekonomicznej wielkości partii bez niedoborów, koszt całkowity jest funkcją:
Wielkości partii
Przy podejmowaniu decyzji w warunkach całkowitej niepewności, stosując regułę Savage'a:
Mamy możliwość określenia macierzy strat alternatywnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz