Informatyka - strona 2

note /search

ćwiczenie SPIS TREŚCI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

TO JEST TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pierwszego rozdziału. To jest zawartość pier...

Kurs programowania w C cz. 176

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

198 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ Wartość zwracana Jeżeli funkcje zakończą się sukcesem zwracają liczbę znaków w tekście (wypisanym na standardowe wyjście, do podanego strumienia lub tablicy znaków) nie wliczając kończącego ’\0’. W przeciwnym wypadku zwracana jest liczba ujemna...

Kurs programowania w C cz. 177

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

SCANF 199 str = tmp; size = (size_t)ret + 1; } } if (retret) { char *tmp = realloc(str, (size_t)ret + 1); if (tmp) { str = tmp; } } return str; } Uwagi Funkcje snprintf i vsnprintf nie były zdefiniowane w standardzie C89. Zostały one dodane dopiero w standardzie C99. Biblioteka glibc do wersji 2.0.6...

Kurs programowania w C cz. 178

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

200 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ str  tablica znaków, z której mają być odczytane dane ap  wskaźnik na pierwszy argument z listy zmiennej liczby argumentów Format Format składa się ze zwykłych znaków (innych niż znak ’%’) oraz sekwencji sterujących, zaczynających się od symbol...

Kurs programowania w C cz. 179

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

SCANF 201 Format Funkcje z rodziny scanf obsługują następujące formaty: •  d ,  i  odczytuje liczbę całkowitą, której format jest taki sam jak oczekiwany format przy wywołaniu...

Kurs programowania w C cz. 180

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Dodatek D Składnia Uwaga : przedstawione tutaj informacje nie są w stanie zastąpić treści całego podręcznika. Symbole i słowa kluczowe Język C definiuje pewną ilość słów, za pomocą których tworzy się np. pętle itp. Są to tzw.  słowa kluczowe , tzn. nie można użyć ich jako nazwy zmiennej, czy też sta...

Kurs programowania w C cz. 182

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

POLSKIE ZNAKI 205 Specyfikacja ISO C z roku 1999 dodaje następujące słowa: • Bool • Complex • Imaginary •  inline •  restrict Polskie znaki Pisząc program, możemy stosować polskie litery (tj. “ąćęłńóśźż”) tylko w: • komentarzach • ciągach znaków ...

Kurs programowania w C cz. 183

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

206 DODATEK D. SKŁADNIA Operatory binarne Są to operatory, które działają na bitach. operator funkcja przykład | suma bitowa(OR) 5 — 2  da w wyniku  7  (  101  OR 10  =  111  ) & iloczyn bitowy 7 & 2  da w wyniku  2  (  111  AND 10  =  10  ) ~ negacja bitowa 2  da w wyniku  253  (  NOT  10 ...

Kurs programowania w C cz. 184

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

TYPY DANYCH 207 Pozostałe Operacja Opis operacji Wartość wyrażenia *x operator wyłuskania dla wskaźnika wartość trzymana w pamięci pod adresem przechowywanym we wskaźniku &x operator pobrania adresu zwraca adres zmiennej x[a] operator wybra...

Kurs programowania w C cz. 185

 • Politechnika Poznańska
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

208 DODATEK D. SKŁADNIA double Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji. Podobnie jak float nie łączy się z modyfikatorem signed  ani  unsigned long double Największa możliwa dokładność liczb zmienno- przecinkowych. Nie łączy s...