Informatyka - strona 17

Kurs programowania w C cz. 157

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Stefan Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Rozdział 25 Łączenie z innymi językami Programista, pisząc jakiś program ma problem z wyborem najbardziej odpowiedniego ję- zyka do utworzenia tego programu. Niekiedy zdarza się, że najlepiej byłoby pisać program, korzystając z różnych języków. Język C może być z łatwością łączony z innymi językami...

Kurs programowania w C cz. 158

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

178 ROZDZIAŁ 25. ŁĄCZENIE Z INNYMI JĘZYKAMI _f1: pushl %ebp movl %esp, %ebp movl $4, %eax /* 4 to funkcja systemowa "write" */ movl $1, %ebx /* 1 to stdout */ movl $tekst, %ecx /* adres naszego napisu */ movl $len, %edx /* długość napisu w bajtach */ int $0x80 /* wywołanie przerwania syst...

Kurs programowania w C cz. 159

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

JĘZYK C I ASEMBLER 179 Zwracanie wartości Na architekturze i386 do zwracania wyników pracy programu używa się rejestru EAX, bądź jego “mniejszych” odpowiedników, tj. AX i AH/AL. Zatem aby funkcja, napisana w asemblerze zwróciła “1” przed rozkazem...

Kurs programowania w C cz. 160

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

180 ROZDZIAŁ 25. ŁĄCZENIE Z INNYMI JĘZYKAMI int main () { asm ("nop"); } W tym wypadku wstawiona zostanie instrukcja “nop” (no operation), która tak naprawdę służy tylko i wyłącznie do konstruowania pętli opóźniających. C++ Język C++ z racji swojego podobieństwa do C będzie wyjątkowo łatw...

Kurs programowania w C cz. 161

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Dodatek A Indeks alfabetyczny Alfabetyczny spis funkcji biblioteki standardowej ANSI C (tzw. libc) w wersji C89. A •  abort() •  abs() •  acos() •  asctime() •  asin() •  assert() •  atan() •  atan2() •  atexit() •  atof() •  atoi() •  atol() B •  bsearch() C •  calloc() •  ceil() •  clearerr() •  ...

Kurs programowania w C cz. 162

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Dodatek B Indeks tematyczny Spis plików nagłówkowych oraz zawartych w nich funkcji i makr biblioteki standardowej C. Funkcje, makra i typy wprowadzone dopiero w standardzie C99 zostały oznaczone poprzez “[C99]” po nazwie. assert.h Makro as...

Kurs programowania w C cz. 163

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

184 DODATEK B. INDEKS TEMATYCZNY locale.h Ustawienia międzynarodowe. •  localeconv() •  setlocale() math.h Funkcje matematyczne. •  FP FAST FMAF  (makro) [C99] •  FP FAST FMAL  (makro) [C99] •  FP FAST FMA  (makro) [C99] •  FP ILOGB0  (makro) [C99] •  FP ILOGBNAN  (makro) [C99] •  FP INFINITE  (mak...

Kurs programowania w C cz. 172

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

194 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ /* Przydzielenie początkowego bloku pamięci */ size = 64; tab = malloc(size * sizeof *tab); if (!tab) { perror("malloc"); return EXIT_FAILURE; } /* Odczyt liczb */ while (scanf("%f", &tmp)==1) { /* Jeżeli zapełniono całą...

Kurs programowania w C cz. 173

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

PRINTF 195 Zobacz też Wskaźniki  (dokładne omówienie zastosowania) printf Deklaracja #include  int printf(const char *format, ...); int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...); int sprintf(char *str, const char *format, ...); int snprintf(ch...

Kurs programowania w C cz. 174

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

196 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ • określenie formatu. Jeżeli po znaku procenta występuje od razu drugi procent to cała sekwencja traktowana jest jak zwykły znak procenta (tzn. jest on wypisywany na wyjście). Flagi W sekwencji możliwe są następujące flagi: •  -  (minus) oznacza...