Kurs programowania w C cz. 174

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kurs programowania w C  cz. 174 - strona 1

Fragment notatki:

196 DODATEK C. WYBRANE FUNKCJE BIBLIOTEKI STANDARDOWEJ • określenie formatu. Jeżeli po znaku procenta występuje od razu drugi procent to cała sekwencja traktowana jest jak zwykły znak procenta (tzn. jest on wypisywany na wyjście). Flagi W sekwencji możliwe są następujące flagi: •  -  (minus) oznacza, że pole ma być wyrównane do lewej, a nie do prawej. •  +  (plus) oznacza, że dane liczbowe zawsze poprzedzone są znakiem (plusem dla liczb nieujemnych lub minusem dla ujemnych). • spacja oznacza, że liczby nieujemne poprzedzone są dodatkową spacją; jeżeli flaga plus i spacja są użyte jednocześnie to spacja jest ignorowana. •  #  ( hash ) powoduje, że wynik jest przedstawiony w  alternatywnej postaci  : –  dla formatu  o  powoduje to zwiększenie precyzji, jeżeli jest to konieczne, aby na początku wyniku było zero; –  dla formatów  x  i  X  niezerowa liczba poprzedzona jest ciągiem  0x  lub  0X ; –  dla formatów  a ,  A ,  e ,  E ,  f ,  F ,  g  i  G  wynik zawsze zawiera kropkę nawet jeżeli nie ma za nią żadnych cyfr; –  dla formatów  g  i  G  końcowe zera nie są usuwane. •  0  (zero) dla formatów  d ,  i ,  o ,  u ,  x ,  X ,  a ,  A ,  e ,  E ,  f ,  F ,  g  i  G  do wyrównania pola wyko- rzystywane są zera zamiast spacji za wyjątkiem wypisywania wartości nieskończoność i NaN. Jeżeli obie flagi 0 i — są obecne to flaga zero jest ignorowana. Dla formatów  d , i ,  o ,  u ,  x  i  X  jeżeli określona jest precyzja flaga ta jest ignorowana. Szerokość pola i precyzja Minimalna szerokość pola oznacza ile najmniej znaków ma zająć dane pole. Jeżeli wartość po formatowaniu zajmuje mniej miejsca jest ona wyrównywana spacjami z lewej strony (chyba, że podano flagi, które modyfikują to zachowanie). Domyślna wartość tego pola to 0. Precyzja dla formatów: •  d ,  i ,  o ,  u ,  x  i  X  określa minimalną liczbę cyfr, które mają być wyświetlone i ma domyślną wartość 1; •  a ,  A ,  e ,  E ,  f  i  F  — liczbę cyfr, które mają być wyświetlone po kropce i ma domyślną wartość 6; •  g  i  G  określa liczbę cyfr znaczących i ma domyślną wartość 1; • dla formatu  s  — maksymalną liczbę znaków, które mają być wypisane. Szerokość pola może być albo dodatnią liczbą zaczynającą się od cyfry różnej od zera albo gwiazdką. Podobnie precyzja z tą różnicą, że jest jeszcze poprzedzona kropką. Gwiazdka oznacza, że brany jest kolejny z argumentów, który musi być typu int. Wartość ujemna przy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz