Informatyka - strona 9

Kurs programowania w C cz. 64

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

FUNKCJA MAIN() 79 return zwracana_wartość; lub dla procedur: return; Funkcja main() Do tej pory we wszystkich programach istniała funkcja main(). Po co tak właściwie ona jest? Otóż jest to funkcja, która zostaje wywołana przez fragment kodu inicjującego pracę programu. Kod ten tworzony jest przez k...

Kurs programowania w C cz. 65

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

80 ROZDZIAŁ 11. FUNKCJE Na razie nie musisz rozumieć powyższych kodów i opisów, gdyż odwołują się do pojęć takich jak  tablica  oraz  wskaźnik,  które opisane zostaną w dalszej części podręcz- nika. Co ciekawe, funkcja main nie różni się zanadto od innych funkcji i tak jak inne może woła...

Kurs programowania w C cz. 66

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

DALSZE INFORMACJE 81 Przekazywanie parametrów Gdy wywołujemy funkcję, wartość argumentów, z którymi ją wywołujemy, jest kopiowana do funkcji. Kopiowana — to znaczy, że nie możemy normalnie zmienić wartości zewnętrznych dla funkcji zmiennych. Formalnie mówi się, że w C  argumenty są  przekazywane pr...

Kurs programowania w C cz. 67

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

82 ROZDZIAŁ 11. FUNKCJE while (--n) { ++count; a = b; b = c; c = a + b; } return c; } int main(void) { unsigned n, result; printf("Ktory element ciagu Fibonacciego obliczyc? "); while (scanf("%d", &n)==1) { count = 0; result...

Kurs programowania w C cz. 68

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

DALSZE INFORMACJE 83 W tym przypadku nie jesteśmy w stanie zamienić a i b miejscami, bo obie funkcje korzystają z siebie nawzajem. Rozwiązaniem jest wcześniejsze zadeklarowanie funkcji. Deklaracja funkcji (zwana czasem  prototypem ) to po prostu przekopiowana pierw- sza linijka funkcji (przed otwie...

Kurs programowania w C cz. 69

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

84 ROZDZIAŁ 11. FUNKCJE jest rozmiar  stosu  programu). Cała zabawa polega na tym, aby umieć dostać się do odpowiedniego argumentu oraz poznać jego typ (używając funkcji printf, mogliśmy wpisać jako argument dowolny typ 

Kurs programowania w C cz. 70

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

ZOBACZ TEŻ 85 Przyjmuje ona jako argument ciąg znaków, w których niektóre instruują funkcję, by pobrała argument i go wypisała. Nie przejmuj się jeżeli nie rozumiesz wyrażeń *format i ++format. Istotne jest to, że pętla sprawdza po kolei wszystkie znaki formatu. Ezoteryka C C ma wiele niuansów, o k...

Kurs programowania w C cz. 71

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Rozdział 12 Preprocesor Wstęp W języku C wszystkie linijki, zaczynające się od symbolu „#” nie podlegają bezpo- średnio procesowi kompilacji. Są to natomiast instrukcje  preprocesora  — eleme...

Kurs programowania w C cz. 72

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

88 ROZDZIAŁ 12. PREPROCESOR Przykład 1 #include  Za pomocą #include możemy dołączyć dowolny plik — niekoniecznie plik nagłówkowy. Przykład 2 #include "plik_naglowkowy_do_dolaczen...

Kurs programowania w C cz. 73

 • Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. PP dr hab. inż. Stefana Gocholewski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

DYREKTYWY PREPROCESORA 89 lub #define NAZWA_STALEJ Przykład #define LICZBA 8  — spowoduje ,że każde wystąpienie słowa LICZBA w kodzie zostanie zastąpione ósemką. #define SUMA(a,b) (a+b)  — spowoduje, ze każde wystąpienie wywołania „funkcji” SUMA zost...