Geometria analityczna

note /search

Zastosowanie całek podwójnych w geometrii

 • Geometria analityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4753

W treści notatki z przedmiotu analiza matematyczna znaleźć można opracowanie zagadnienia " zastosowanie całek podwójnych w geometrii ". W notatce 2 strony w formacie PDF, a w nich: pole obszaru regularnego, objętość bryły, pole płata powierzchniowego, całkowanie, całki w geometrii.        ...

Geometria analityczna - krzywe stożkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geometria analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1834

Zadanie 1 Napisać równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek o końcach w punktach A(-4, 3) i B(2, 5) Współrzędne środka okręgu: Promień okręgu: a więc równanie poszukiwanego okręgu: Zadanie 2 Napisać równanie okręgu przechodzącego przez trzy punkty: A(1, -2), B(0, -1) i C(-3, 0). Zakładaj...

Geografia analityczna - zagadnienia i przykładowe pytania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geometria analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

 Zagadnienia do egzaminu 1.  Przestrzeni afiniczna - określenie i przykłady. 2.  Suma punktu i wektora - określenie i własności. 3.  Podprzestrzeń afiniczna. 4.  WKW na to by podzbiór przestrzeni afinicznej był jej podprzestrzenią  [Dowód] . 5.  Podprzestrzeń styczna, Wymiar podprzestrzeni afinicznej. 6...

Geometria analityczna - zadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geometria analityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1358

  1                                                       GEOMETRIA ANALITYCZNA      1. Wektory   a   i   b  są prostopadle oraz |  a  | = 2 i | b  | = 3.  Obliczyć długość wektora   a  – b  .  2. Dany  jest  wektor   a = [1;2].Znaleźć współrzędne wektora   b   prostopadłego do wektora  a , jeŜel...

Geometria analityczna - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geometria analityczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1470

1 Geometria analityczna 1.1 Wektory na płaszczyźnie Wektor to uporządkowana para punktów, z których pierwszy nazywa się początkiem, a drugi końcem wektora. Jeżeli wprowadzimy prostokątny układ współrzędnych, to można określić współrzędne wektora  a  jako miary rzutów  ax ,  ay  tego wektora na os...

Wyklad Geometria analityczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geometria analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2037

1 1.1 Geometria analityczna Wektory na płaszczyźnie Wektor to uporządkowana para punktów, z których pierwszy nazywa się początkiem, a drugi końcem wektora. Jeżeli wprowadzimy prostokątny układ współrzędnych, to można określić współrzędne wektora a jako miary rzutów ax , ay tego wektora na osie Ox ...