Analiza matematyczna

note /search

Wykłady z analizy matematycznej dla I roku Elektroniki i Telekomunikac...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2009

Wykłady z analizy matematycznej dla I roku Elektroniki i Telekomunikacji Wiadomości wstępne Literatura 1) W. Żakowski, G. Decewicz ”Matematyka  cz. I” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991 2) W. Żakowski, W. Kołodziej ”Matematyka  cz. II” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995 3) L...

Dzialania na wektorach. Zastosowania iloczynu skalarnego i wektorowego...

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3115

Ćwiczenia nr 6 Sem. II 06.04.2009 Działa nia na wektorach. Zastosowania i loczynu skalarnego i wektorowego Dane są wektory . Obliczyć wartość wyrażenia . Odp. 231 Dane są wektory . Obliczyć iloczyn skalarny wektorów . Odp. Dane są wektory . Znaleźć cosinusy kata między wektorami i , jeżeli . Odp...

Funkcje dwóch i trzech zmiennych, pochodne czastkowe - cwiczenia

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2240

Ćwiczenia nr 8 Sem. II 11.05.2009 Funkcje dwóch i trzech zmiennych, pochodne cząstkowe Wyznacz i narysuj dziedzinę funkcji: a). b). c). d). e). f). Oblicz pochodne cząstkowe 1-go rzędu następujących funkcji: a). b). c). d). e). f). Udowodnij, że: a). jeżeli b). jeżeli Oblicz wszystkie pochodne...

Prosta i plaszczyzna w przestrzeni - cwiczenia

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1904

Ćwiczenia nr 7 Sem. II 27.04.2009 Prosta i płaszczyzna w przestrzeni Dane są punkty . Znaleźć równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkt A i prostopadłej do wektora o początku w punkcie A i końcu w punkcie B. Odp. Znaleźć równanie płaszczyzny przechodzącej przez punkty i równoległej do wektor...

Równania rózniczkowe rzedu I

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1463

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE RZ€DU I Wiadomości ogólne. Równaniem różniczkowym zwyczajnym rzędu pierwszego nazywamy równanie postaci F(x,y,y') = 0 (1) W danym równaniu y' występuje istotnie, pozostałe zaś argumenty, tzn. x, y, mogą występować lecz nie muszą. Rozwiązaniem (całką) równania różniczkowego ...

Równania rózniczkowe rzedu I, II, III

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1932

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE §1 Równania różniczkowe rzędu I §2 Równania różniczkowe rzędu II §3 Równania różniczkowe rzędu III §1 Równania różniczkowe rzędu I 1.WIADOMOŚCI OGÓLNE Równanie postaci f(x, y, y')=0, w którym istotnie występuje pochodna y' szukanej funkcji y(x) nosi nazwę RÓWNANIA RÓŻNICZK...

Równania rózniczkowe zwyczajne

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE DEF 1 . Równaniem różniczkowym zwyczajnym pierwszego rzędu nazywamy równanie postaci F(x , y , y ' )=0, gdzie y ' oznacza pochodną funkcji y zmiennej x. UWAGA 1 . Zamiast y ' będziemy równie...

Definicje funkcji dwóch zmiennych

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

Funkcje dwóch zmiennych Izolda Gorgol wyciąg z prezentacji (wykład I) Definicja funkcji dwóch zmiennych DEFINICJA Funkcją dwóch zmiennych określoną na zbiorze A ⊂ R 2 o wartościach w R nazywamy takie przy- porządkowanie, w którym każdemu punktowi ze zbioru A odpowiada dokładnie jedna liczba rzeczy...

Egzamin - opracowanie 2

 • Politechnika Poznańska
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1925

Ekstremum funkcji uwikłanej  y=y(x) spełniającej równanie F(x,y)=0    Je eli funkcja y=y(x) określona równaniem F(x,y) ma ekstremum w  0 x   oraz je eli:    1)   F(x,y) jest określona w  0 P ( 0 x , 0 y ) ( 0 y =y( 0 x )) i ma pochodne  dx df ...