Wczesne średniowiecze

note /search

Awarowie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

Awarowie - Pojawili się około połowy VI w. w rejonie północnego Kaukazu. Awarowie byli zbiegłymi poddanymi Turków. W 558r. Awarzy pojawili się z poselstwem w Konstantynopolu, największą sensację wzbudziły ich długie, wijące się warkocze. Jedna z teorii pochodzenia Awarów mówi, że wywodzą się oni od ...

Bułgarzy, Karolingowie, Frankowie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Bułgarzy Pierwotnie byli ludem tureckim, który w Vw. Znalazł się nad Morzem Kaspijskim. Część z nich skierowała się nad środkową Wołgę, gdzie założyli dość silny chanat ze stolicą w mieście Bulgar, kwitnące aż do zniszczenia przez Tatarów...

Etnogeneza Słowian-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1029

Etnogeneza Słowian Olbrzymie połacie Europy środkowej i wschodniej zajmowali we wczesnym średniowieczu Słowianie. Ich pochodzenie i pierwotne siedziby są w nauce przedmiotem zaciętych sporów...

Kościół Wschodni-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Kościół Wschodni Różnice między kościołem na wschodzie i zachodzie Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja na Zachodzie. Tam biskup Rzymu przyjął tytuł papieża i korzystając z okresu, kiedy nie było silnej władzy świeckiej starał się uzyskać pozycję niekwestionowanego przywódcy zachodniego chrze...

Kultura praska i kultura materialna Słowian-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2121

Kultura praska - kultura archeologiczna wczesnego średniowiecza rozwijająca się między V w. n.e. - VII w. n.e., na terenach Europy Środkowej. Obejmowała początkowo górne i częściowo środkowe dorzecze Dniepru. W V w. n.e. kultura ta przeniknęła na terytorium obecnej Polski, Czech, Austrii, Słowacji, ...

Mieszko I-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1610

Mieszko I - książę Polan i pierwszy historycznie poświadczony (choć niekoronowany) władca Polski z dynastii Piastów. Rządził w latach ok. 960-992, przyjmując w roku 966 chrzest Polski z rąk czeskich przyczynił się do zjednoczenia ziem polski...

Normanowie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

Normanowie Ludzie Północy wśród których można wyróżnić Swionów, Gotów, Danów, oraz rozproszone plemiona, które nazywano Normanami, a następnie Norwegami. Warunki osadniczy w Skandynawii były trudne, większość półwyspu jest górzysta i porośnięta lasami.

Państwo wielkomorawskie i węgierskie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

Państwo Wielkomorawskie Około r. 830 jeden z plemiennych władców morawskich, Mojmir, zjednoczył plemiona zamieszkałe w dorzeczu Dyi i Morawy. Nowe państwo uznawało jednakże nadal zwierzchność królów frankijskich. Po zgonie Mojmira (846), sprawą sukcesji po nim zajął się z tytułu sprawowanej zwierzc...

Pierwsze państwa słowiańskie-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1932

Pierwsze Panstwa Słowiańskie Państwo Samona Utworzone zostało na Morawach (południowe Czechy) w trakcie walk z Hunami w latach 622-625. Swoim zasięgiem obejmowało Morawy, Kotlinę Czeską, tereny nad Salą i górna Łabą. Istniało do końca życia Samona (frankijskiego kupca) - około 40 lat. Jedynym źródł...

Początki państwa polskiego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wczesne średniowiecze
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1764

Początki państwa Polskiego Najpóźniej spośród Słowian na widownię Europy feudalnej wysunęły się plemiona polskie. Zalicza się do nich Polan w dolinie Warty, Kujawian nad Gopłem, pięć plemion śląsk...