Normanowie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normanowie-opracowanie - strona 1 Normanowie-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Normanowie
Ludzie Północy wśród których można wyróżnić Swionów, Gotów, Danów, oraz rozproszone plemiona, które nazywano Normanami, a następnie Norwegami. Warunki osadniczy w Skandynawii były trudne, większość półwyspu jest górzysta i porośnięta lasami. Uprawa roli skupiała się na południu Skandynawii, a zwłaszcza w środkowej Jutlandii, oraz na wyspach. Uprawiano żyto, jęczmień, później także owies i len. Większe znaczenie miała hodowla i rybołóstwo. W celu połowu mieszkańcy Skandynawii zapuszczali się głęboko w Morze, co wiązało się z początkami wymiany handlowej. Wszystkie te zajęcia, przy prymitywnej technice rolnictwa i hodowli, nie stwarzały odpowiednich warunków do wzrostu gęstości zaludnienia. Co jakiś czas nadmiar ludności opuszczał tereny Skandynawii w poszukiwaniu nowych siedzib. Ekspansja plemion Skandynawii nastąpiła w VIII-IXw., a jej przyczyną oprócz przeludnienia był bałagan powstały przy procesie tworzenia się większych organizmów państwowych. Pojawiło się zróżnicowanie majątkowe, obok biednych chłopów istnieli panowie (drott) i jarlowie, przedstawiciele starszyzny plemiennej, wodzowie wypraw wojennych i rozbójniczych. Możni zaczęli przywłaszczać sobie znaczne tereny pod uprawę i pastwiska. Czasem polegało to na uzależnieniu sąsiednich chłopów, jednak chłopi skandynawscy utrzymali wolność osobistą, własność uprawianej ziemi, udział w zgromadzeniach, na których podejmowano decyzje polityczne. W majatkach swych możni osadzali niewolników, którzy byli jeńcami wojennymi. W ten sposób powstały elementy wielkiej własności ziemskiej. Poszczególni możni tworzyli własne drużyny, a następnie małe państewka i przybierając tytuł króla. Wyprawy zamorskie normańskich rozbójników zwanych wikingami, ułatwiała niezwykła sprawność żeglarska Skandynawów, nawigacja według gwiazd oraz technika budowy statków. Statki budowali długie i wąskie prawie zawsze odkryte, poruszane wiosłami lub siłą wiatru. Statki osiągały dużą szybkość dzięki czemu mogli łatwiej zaskoczyć przeciwnika. Potrafili również przeciągać łodzie po lądzie i przeżucać je w ten sposób z dorzecza jendej rzeki do drugiej. Podczas wypraw zapoznawali się z licznymi krajami, z ich zasobami i zapotrzebowaniem na towary; posiadając te informacje zaczęli prowadzić handel. Najazdy normanów zaczęły się na przełomie VIII-IXw. Szewdzi w Europie środkowej nazwani Waregami, zmierzali ku zatoką Fińskiej i Ryskiej. Dążyli do opanowania drogi handlowej ku bogatym ośrodką - Konstantynopol i Bagdad. Goci zwrócili się ku południowym brzegom Bałtyku. Ten sam kierunek wybrali Duńczycy. Norwegowie podążyli ku Szkocji i Irlandii. Wyprawy te podjęli w łodziach mogących pomieścić 40-60 osób i zapasy. Łodzie były płytkie i pozwalały na poruszanie się wzdłuż linii brzegu. Walki toczyli na lądzie, a łodzie używane były jako środek komunikacji. 14 października 1066r. doszło do bitwy pod Hastings, która to zakończyła się klęską Anglo-Sasów i uznaniem praw do korony księcia Normandii Wilhelma. Po zwycięstwie Wilhelm pozostawił w Brytanii niewielki garnizon, co spowodowało powstanie miejscowej ludności. Do walk przyłączyli się Duńczycy, którzy jednak za cenę rocznej daniny porzucili sprawy powstańców. Wilhelm przeprowadził brutalną pacyfikację kraju, trwającą blisko 6 lat. Potraktował on Brytanię jako zdobycz wojenną. Powstańcą skonfiskował majątki, które następnie częściowo rozdał towarzyszą wyprawy. Inwazja normandzka miała doniosły wpływ na rozwój kultury tego kraju. Przynieśli do Brytanii własne upodobania, obyczaje, a także język francuski. Posługiwano się również łaciną, a język angielski został zepchnięty na dalszy plan. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz