Pięcioksiąg

note /search

Koncepcja kanonu ksiąg świętych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1176

Biblia Żydowska ( Biblia Hebraica BH) oraz Biblia chrześcijańska (S.T.). Koncepcja kanonu ksiąg świętych. Wyznawcy judaizmu Chrześcijanie Muzułmanie Każda z ww. religii korzysta z Biblii jako głównej księgi wiary. Różni je interpretacja ksiąg Ad 1. Żydzi interpretują Biblię przez

Budowa i cel Księgi Rodzaju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1883

Księga Rodzaju tyi$)"r:B Cała biblia napisana jest w języku hebrajskim. Niektóre jednak księgi są w języku aramejskim. Nazwa księgi tyi$)"r:B Bereszit (Na początku, w ł...

Opowiadania o stworzeniu człowieka i świata

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Opowiadania o stworzeniu człowieka i świata. (Rdz 1,1-2,4a) Wiersz pierwszy stworzenie, to Credo biblijnego Izraela. Stworzyciel nieba i ziemi. ;jerf)fh t")w {éyamf (…) … nazwał morzem”. Dzień trzeci stwarzania - pierwsze owoce i roś...

Budowa i treść księgi rodzaju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1190

Patriarchowie biblijnego Izraela (Rdz 12-50) Budowa i treść księgi Rodzaju (Rdz 12-50) Bohaterem jest: Abraham: Rdz 11, 10 - 25, 10, Izaak, Jakub: Rdz 25, 11 - 36, 43, Józef: Rdz 37 - 50 Dużą rolę w tej księdze odgrywają kobiety: HAG...

Wybrane perykopy z księgi Rodzaju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1197

Wybrane perykopy z księgi Rodzaju Opowiadania o przekleństwie Izraela (Rdz 9,20-27) Opowiadania o ofiarowaniu Izaaka (Rdz 22,1-12) „ A po tych wydarzeniach Pan Bóg doświadczył Abrahama i rzekł do niego: Abrahamie! A ten odpowiedział: Oto jest...

Księga Wyjścia - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1939

Księga Wyjścia tOm:$ Szmot drugi wyraz w księdze, oznaczający: IMIONA . Łacińska nazwa exodus, wyjście Tło historyczno-geograficzne wyjścia Izraelitów z Egiptu Budowa i treść księgi Wyjścia Teologia księgi Wyjścia

Budowa i treść księgi Liczb

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1197

Księga Liczb r"Baddyáw Bemidbar - hebr. na pustyni. Łacińska nazwa to Numeri gr. αρυτμού . Znajdujemy w niej bowiem wykaz liczbowy (Lb 1-4; 36) Budowa i treść księgi Liczb Treść księgi, to wędrówka Izraelitów przez pustynię w kierunku...

Księga Powtórzonego Prawa - budowa i treść

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 182
Wyświetleń: 903

Księga Powtórzonego Prawa {yirfb:Dah Dewarim - hebr. słowami . Gr. Δευτερος νομος - powtórzone prawo . Księga napisana na styl pożegnalny Mojżesza. Można to jakby nazwać Testamentem Mojżesza. Budowa i treść księgi Powtórzonego...

Autorstwo Pięcioksięgu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281

Autorstwo Pięcioksięgu Dyskusje nt. autorstwa do czasów Juliusza Velhausena Współczesne ujęcie problemu autorstwa Pięcioksięgu. Mojżesz autorem Pięcioksięgu (Wj 17, 4; Wj 24, 4; Lb 33, 2; Pwt 31, 9-24) Bóg mówi do Mojżesza i Mojżesz do swoich rodaków Teksty niemojżeszowe Pwt 34 - opis śmierci M...

Deuteronomiczne dzieło historyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pięcioksiąg
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1883

Deuteronomiczne dzieło historyczne Zawartość deuteronomicznego dzieła historycznego. Dzieła deuteronomiczne: Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Sm, 1-2 Krl. Pwt jest rodzajem księgi łaczącej, między dwoma rodzajami ksiąg: opowiadań i kazusów prawnych. Pwt 18, 15-18 czytamy: „I wzbudzę Ci proroka...” - gdzie Bóg...