Księga Powtórzonego Prawa - budowa i treść

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księga Powtórzonego Prawa - budowa i treść - strona 1 Księga Powtórzonego Prawa - budowa i treść - strona 2

Fragment notatki:


Księga Powtórzonego Prawa {yirfb:Dah Dewarim - hebr. słowami . Gr. Δευτερος νομος - powtórzone prawo .
Księga napisana na styl pożegnalny Mojżesza. Można to jakby nazwać Testamentem Mojżesza. Budowa i treść księgi Powtórzonego Prawa Trzy części plus dodatek:
Pwt 1,1 - 4,43 wprowadzenie: Pwt 1,1
Pwt 4,44 - 28, 69 wprowadzenie: Pwt 4, 44
Pwt 29, 1 - 32, 52 wprowadzenie: Pwt 29, 1
Pwt 33, 1 - dodatek
Pwt 1 - 4 Retrospektywne spojrzenie na wędrówkę od Synaju do Moabu. Pierwsza mowa Mojżesza. Nakazy w przypadku przypuszczenia zabójstwa lub innego wykroczenia.
Pwt 5 - 28 Kodeks deuteronomiczny. Główny trzon księgi, spójny i zwarty. Istniał zanim jeszcze opracowano księgę. Związany jest z reformą króla Judei, JOZJASZA z 632 przed Chr. Pwt 5 - 11 Treścią są historia podstawy prawa oraz główne wymogi czci Boga, wyznanie wiary.
Pwt 12 - 26 Regulacje dotyczące wspólnoty. Regulacje życia społecznego, gdzie ich styl jest parenetyczny. Przestrzeganie prawa ma charakter wychowawczy. Pwt 27 - 28 Treścią są błogosławieństwa i przekleństwa przewidziane za wierność i zdradę. Mają one sankcjonować przestrzeganie prawa. Ten trójczęściowy układ do odwzorowanie:
wprowadzenia historycznego, jako przedstawienie, czego dokonał Bóg,
mowy i polecenie,
sankcje przewidziane za niewierność i nagrody za wierność.
Taki schemat odzwierciedla strukturę Dekalogu. Można więc twierdzić, że Pwt to rozszerzony Dekalog na wszystkie dziedziny życia. Rozumiemy to jako schemat przymierza z Bogiem. Bóg objawia się Izraelitom, a ten odpowiada Mu wiernością przykazaniom. 3. Pwt 29 - 32
Treścią jest zawarcie przymierza w Moabie. Jest to odnowienie przymierza na Synaju. Nowe pokolenie zawarło z Bogiem nowe przymierze. Inna rzecz, to to, że owo pokolenie staje w nowej perspektywie. Wchodzi do nowej ziemi. Ma to dać prawo odmiany racji, bo czeka ich coś trudniejszego.
Pwt 33 - 34
Błogosławieństwo Mojżesza i opowiadanie o jego śmierci. Mojżesz odchodzi do Boga jako Jego sługa. Zmierza na górę Nebo, gdzie ma umrzeć. Teologia księgi Powtórzonego Prawa Od strony formy jest dobrze przygotowane. Prawodawstwo w niej zawarte są przedłożone w formie homiletycznej. Mają one charakter zachęty. Prawodawstwo staje się atrakcyjne i jasne. Wartość należy rozpatrywać dwojako:
historycznie,
religijnie (teologicznie).
a) Historyczny rys, bo wiemy jak Izraelici stawali się narodem Bożego wybrania.

(…)

…,
proroka: Pwt 18, 15 - 25.
Tu łączy się troska nad przychodniami: ubogimi, przybyszami, wdowami, sierotami. Mamy tu do czynienia z zasadą restrykcji, czyli odpłaty, gdzie warunkiem bezpiecznego żywota jst dobra postępowanie, bo to ma wymierne korzyści, a całe zło i występek mają wymiar wychowawczy. Ich celem jest kształtowanie człowieka. Jest to więc wsparcie dla etyki. Religia dostarcza motywacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz