Księga Wyjścia - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Księga Wyjścia - opracowanie - strona 1 Księga Wyjścia - opracowanie - strona 2 Księga Wyjścia - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Księga Wyjścia tOm:$ Szmot drugi wyraz w księdze, oznaczający: IMIONA . Łacińska nazwa exodus, wyjście Tło historyczno-geograficzne wyjścia Izraelitów z Egiptu
Budowa i treść księgi Wyjścia
Teologia księgi Wyjścia
Księga Kapłańska )fr:qéYáw Wajikira hebr. wezwanie Seffer - hebr. księga
Wg żydowskiej tradycji księga Kapłańska to Kochanim . Tora Kochanim - Prawo Kapłanów (Kapłańska).
Gr. Lewitikon λευιτικον - księga Lewicka
Nazwa polska księgi, nawiązuje do tradycji żydowskiej. Księga dotyczy kultu i personelu sprawującego go. Obraz kultu w księdze Kapłańskiej jest dynamiczny. Dominują w niej prawa i rozporządzenia. W całej są tylko cztery opowiadania:
Kpł 8, 9 - ustanowienie Aarona arcykapłanem
Kpł 10, 7-9 - ukaranie Nadaba i Abihu
Kpł 10, 16-20 - rytualny błąd Eleazara i Itamara
Kpł 24, 10-14 - ukaranie bluźniercy
Jeden blok to dłuższy wykaz prawodawczy (Kpł 17-26)
Egzegeci mówią tu o Heilhatsgesetz - Prawo Świętości. Tu powstają bloki prawodawcze dwojakiego typu:
prawa kategoryczne - obowiązujące wszystkich,
kazuistyczne prawa - łac. Casus - przypadek, zdarzenie nawiązujące do konkretnych sytuacji i okoliczności.
Dotyczą one wielu dziedzin życia: tak sakralnych, jak świeckich. Dla Semitów nie ma podziału na przepisy, ponieważ życie ma wydźwięk religijny.
Księga Kapłańska wg Żydów jest najważniejsza księga Pięcioksięgu. Na niej opracowano cały system żydowskiego prawa i ustawodawstwa.
Budowa i treść księgi Kapłańskiej Księga Kapłańska składa się z kilku części:
wskazanie dotyczące ofiar (Kpł 1-8)
ustanowienie kapłaństwa (Kpł 9-10)
prawo czystości (Kpł 11-15)
Dzień Przebłagania (Kpł 16)
Prawo Świętości (Kpł 17-26)
Dodatek - regulacja dot. Dziesięcin (Kpł 27)
Ad a) OFIARY Księga warunkująca sprawowanie kultu w świątyni. Dzieli się na dwa części:
Kpł 1-5 - mówi się o różnych rodzajach ofiar,
ofiary dobrowolne (Kpł 1-3),
całopalenie ofiary - ten typ nazywa się holokaustos ,
pokarmowe ofiary,
biesiadne ofiary - wspólne spożywanie (Kpł 3),
ofiary obowiązkowe (Kpł 4-5),
oczyszczenie za grzech (Kpł 4,1-5,13),
zadośćuczynienie - przebłagalna (Kpł 5,14-26)


(…)

…-5,13),
zadośćuczynienie - przebłagalna (Kpł 5,14-26)
Paradoks kultu Starego Testamentu polega na tym, że za ludzi karę ponosiły zwierzęta. Odnośnie Listu do Hebrajczyków św. Pawła - porównanie ofiar S.T. i N.T w eucharystii.
Próby odbudowania Świątyni w Jerozolimie:
132-133 r. za Bar Kochby
Aelia Capitolina za Hadriana
Za Juliana Apostaty 360-362 r.
Ostatnia 1980-90 r.
Kpł 6-7 - rola kapłana…
…, parzystokopytne, nieprzeżuwające.
Zakaz mieszania potraw. Tu koszer - oznacza odpowiednie jedzenie, zakaz mieszania potraw.
Kpł 12 - czystość położnic, czyli kobiet po porodzie. Kobiety przechodziły „mykwę”, czyli rytualną kąpiel.
Kpł 13-14 - nieczystość z powodu chorób - zwłaszcza trądu i skażenia tkanin i domów.
Kpł 15 - rozporządzenia dotyczące życia seksualnego mężczyzn i kobiet.
Kpł 16 - Dzień Przebłagania…
…. Przepisy o oczyszczeniu
Wyrażają one troskę o ludzkie ciało i higieny. Ciało ludzkie jest więc świętością. Człowiek jest obrazem Boga. To co dotyczy życia to ochrona intymności. Rozporządzenia ukazują życie oddane całe Bogu.
Dzień Przebłagania - Jom Kipur
Wstawiennictwo arcykapłana za grzechy ludu. Czas by oczyścić naród ze zła.
Celem tego dnia jest uzyskania błogosławieństwa dla wspólnoty.
Kodeks…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz