Teologia księgi Kapłańskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teologia księgi Kapłańskiej - strona 1

Fragment notatki:


Teologia księgi Kapłańskiej
Heilgesichte - Historia Zbawienia. Bóg objawia się człowiekowi. W Kpł człowiek odpowiada Bogu, przestrzegając Heilgesetz - Świętego Prawa. Ta odpowiedź następuje w kulcie i służbie. Odpowiednik to księga Psalmów.
1.Liturgia i ofiary Odpowiedź dawana Bogu; posłuszeństwo Bogu opierające się na dwóch filarach:
krew - siedlisko życia,
składanie krwawych ofiar, to wyraz ofiarowania życia Bogu. Ofiary ze zwierząt są zastępcze.
Miejscem składania ofiar jest ołtarz. Dlatego, że Bóg jest Panem życia, to wszelkie zabijanie zwierząt ma charakter sakralny. Nie wolno zwierząt dręczyć, ani zabijać dla przyjemności.
2.Kapłaństwo
Kapłani wywodzili się z rodu Lewiego, a kapłaństwo przechodzi z ojca na syna. Było dziedziczone. Kapłan był ofiarnikiem i nauczycielem. Stawał się więc pośrednikiem między Bogiem, a wspólnotą. W Kpł istnieją napomnienia i ostrzeżenia dla nich. To stało się fundamentem działania proroków. 3.Przepisy o oczyszczeniu
Wyrażają one troskę o ludzkie ciało i higieny. Ciało ludzkie jest więc świętością. Człowiek jest obrazem Boga. To co dotyczy życia to ochrona intymności. Rozporządzenia ukazują życie oddane całe Bogu.
4.Dzień Przebłagania - Jom Kipur
Wstawiennictwo arcykapłana za grzechy ludu. Czas by oczyścić naród ze zła.
Celem tego dnia jest uzyskania błogosławieństwa dla wspólnoty.
5.Kodeks Świętości
Bóg jest najważniejszym prawodawcą. Wyznawcy są zobowiązani do naśladowania Go w życiu: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty” - etyka teomorficzna, w N.T.- Chrystomorficzna.
Księga Kapłańska ukazuje Boga w świetle etyki, czyli zasadach postępowania. Określa jak człowiek powinien żyć
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz