Literatura Renesansu i Baroku

note /search

Rej, Frycz Modrzewski, Kochanowski i Potocki wobec reformacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204

Rej, Frycz Modrzewski, Kochanowski i Potocki wobec reformacji. Mikołaj Rej : w Krótkiej rozprawie... (1543) nie ma jeszcze śladów rejowego innowierstwa, ten utwór jest raczej antyklerykalny niż antykatolicki - przejawia się w nim walka o tańszy lepszy Kościół, a że ta droga prowadziło go po woli do...

"Łódź Młodzi z nawałności do brzegu płynąca"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Łódź Młodzi z nawałności do brzegu płynąca Pieśń pierwsza Ucieszna młodzi, nie ufaj młodości i w marnej nie kładź nadzieje gładkości: kwiat, który kwitnął za porannej rosy, upadł wieczorem od hartownej kosy. Tak twoję młodość, co to rzkomo kwitni...

"Rymy duchowne" Sebastiana Grabowieckiego - światopogląd

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 3801

Światopogląd Rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego - Sebastian Grabowiecki wywodził się z nurtu poezji metafizycznej ; pozostało po nim trochę listów, broszura antyreformacyjna i jeden tom poetycki Setnik rymów duchownych (1590), dwuczęściowy, zawierający ponad dwieście wierszy; Studiował na ...

Światopogląd sarmacki w poezjach Wespazjana Kochowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1855

Światopogląd sarmacki w poezjach Wespazjana Kochowskiego Wespazjan Kochowski (1633-1700) pochodził ze szlachty sandomierskiej (dworek ojczysty w Gaju- Góry Świętokrzyskie); uczył się w szkole Nowodworskich w Krakowie. W wieku osiemnast...

Charakterystyka elegii - Klemens Janicki i Jan Kochanowski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2961

Charakterystyka elegii na przykładzie twórczości Klemensa Janickiego i Jana Kochanowskiego. (na podst. art. Wacława Waleckiego i art. J.S. Gruchały) Najważniejszym wydarzeniem w dziejach wczesnej poezji humanistycznej był tom, który w 1542 roku ukazał się Krakowie, pod tytułem Tristium liber I, Va...

Charakterystyka twrczości Daniela Naborowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2513

Twórczość Daniel Naborowski to poeta i tłumacz o niemałym talencie, jednak twórczość poetycka była zawsze marginesem jego życiowej działalności. Zgodnie z tendencjami epoki prawie nie publikował swoich dzieł, więc większa część jego spuścizny literacka pozostała w rękopisach. W poezji Naboroskieg...

Daniel Naborowski - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1393

Daniel Naborowski Daniel Naborowski urodził się w 1573 roku najprawdopodobniej w Krakowie. Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej wyznania kalwińskiego. Najprawdopodobniej w miejscu swojego urodzenia pobierał pierwsze nauki. Między styczniem 1590 roku a majem 1593 studiował w Wittenberdze. Na...

Elementy stylu barokowego w twrczości Jana Andrzeja Morsztyna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3493

Elementy stylu barokowego w twórczości Jana Andrzeja Morsztyna Polski dojrzały barok odznaczał się stałą konfrontacją dwu wzorów kultury: ziemiańskiego i dworskiego. Pierwszy, zrodzony z kultu rodzimości, podtrzymuje tradycje, renesansowego klasycyzmu. Drugi, poddany rytmowi rozwojowemu cywilizacji...

Epos w literaturze staropolskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1799

Epos w literaturze staropolskiej Nazwy „epos”, „epopeja” oraz „poema” pojawiły się w staropolskim słownictwie literackim w XVI wieku. Teorię eposu stworzyli autorzy starożytni: w Grecji- Arystoteles, w Rzymie- Horacy. Arystoteles ustawił epopeję w hierarchii gatunków na drugim miejscu po tragedii. ...