Historia literatury polskiej do końca XVIII w.

note /search

Epoki przedrozbiorowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

EPOKI PRZEDROZBIOROWE: Posługujemy się terminami: okresy, epoki (w naukach humanistycznych brak jest konkretnych definicji, terminów). ŚREDNIOWIECZE (z łac. medium aevum ) - wieki średnie Średniowiecze - epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a czasami no...

Barok i oświecenie - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 6741

4. Barok (z port. barocco - perła o nieregularnych kształtach, lub z fr. baroque - bogactwo ozdób). Barok - główny kierunek w kulturze środkowo-i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy: od końca XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przej...

Początek oświecenia - informacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1456

POCZĄTEK OŚWIECENIA: Niektórzy rozpoczynają oświecenie od roku 1733, od traktatu Stanisława Leszczyńskiego Głos wolny wolność ubezpieczający . (oryg. Głos wolny wolność ubespieczaiący ) - traktat polityczny, wydany przypuszczalnie ...

Utwory średniowieczne - informacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

Utwory, które głównie powstawały w średniowieczu: żywoty świętych (hagiografia), kazania, pieśni religijne, epika rycerska. Charakterystyczną cechą literatury średniowiecznej jest jej szczególne zaangażowanie w kwestie religijne i świeckie, duchowe i społeczne. Literatura służyła określonym ce...

Opowieść małżonki świętego Aleksego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2534

Rzymski książę, który zstąpił z wyżyn na samo dno doczesnej hierarchii, aby uniknąć niewłaściwego pragnienia wielkości i chwały próżnych zaszczytów, po raz drugi musi zmierzyć się z pokusą nagłego wyniesienia i chwały. Zjawiają się też w tym dalekim kraju słudzy Efamijana, ale Bóg nie daje im rozpo...

Najważniejsze żywoty świętych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1274

Do najważniejszych żywotów świętych zaliczamy: Legenda o św. Aleksym ; Złota legenda Jakuba de Voragine. Powstała w XIII wieku. Jest to zbiór średniowiecznych legend o świętych. Pierwotny tytuł brzmiał Legenda , dopiero potomni dodali przydo...

Ad maiorem Dei gloriam i kazania świętokrzyskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2982

Średniowieczne społeczeństwa były niezbyt ucywilizowane. Aprobowane powszechnie były powojenne gwałty na kobietach z podbitych ziem. Powszechne było używanie pasów cnoty. Na porządku dziennym było żebractwo. Autor średniowieczny jest zbiorowy i rozciągnięty w czasie. Jest anonimowy, bo teksty w śr...