Barok i oświecenie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 6356
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Barok i oświecenie - omówienie - strona 1 Barok i oświecenie - omówienie - strona 2 Barok i oświecenie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

4. Barok (z port. barocco - perła o nieregularnych kształtach, lub z fr. baroque - bogactwo ozdób).
Barok - główny kierunek w kulturze środkowo-i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy: od końca XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przejawy działalności literackiej i artystycznej, a także filozofię i architekturę. U jego podstaw leżał sprzeciw wobec renesansowego klasycyzmu, głęboka religijność, mistycyzm i egzystencjalny niepokój http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok Nazwa ukształtowała się z wielkim trudem w XVII wieku. Dopiero w wieku XIX (Porębowicz) pojawiła się kategoria: barok.
Barok to epoka wielonurtowa, wieloprądowa:
poezja konceptyczna (Morsztyn),
swoisty klasycyzm (Opaliński),
literatura sowizdrzalska, magnacka, szlachecka,
literatura metafizyczna,
sarmatyzm.
Chronologia:
przełom XVI i XVII wieku (Morsztyn a Potocki) ostatnia faza baroku (czasy saskie): 60-lecie XVIII w.
5. Oświecenie jest pierwszym okresem w pełni świadomym, który sam sobie nadał nazwę.
Oświecenie miało jednak ogromne problemy z chronologią (spór o granice chronologiczne w oświeceniu):
wersja minimalistyczna: 30-lecie Stanisławowskie (1764-1795)
wersja maksymalistyczna: 100-lecie (do 1830 roku)
Oświecenie - określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach kultury europejskiej między barokiem a romantyzmem. Ludzie oświecenia najbardziej cenili to, co można pojąć rozumem. Ważna cecha oświecenia to sekularyzacja państw europejskich (czyli inaczej zeświecczenie - przejęcie majątku, urzędów lub innych sfer życia publicznego spod władzy lub kontroli władzy kościelnej na rzecz władz świeckich) oraz sformułowanie praw człowieka. http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwiecenie_(okres )
W Polsce idee oświecenia przyjęły się później niż w krajach Europy Zachodniej. Przyjmuje się, że ramy czasowe polskiego oświecenia od lat 40. XVIII wieku do roku 1822, z zastrzeżeniem, iż niektóre przejawy klasycyzmu przetrwały do połowy XIX w. Idee oświeceniowe przyświecały wielu wybitnym osiemnastowiecznym prominentom i luminarzom ówczesnej kultury. Dzięki nim nastąpił gwałtowny rozwój szkolnictwa, nauk ścisłych, życia politycznego i kulturalnego. Dzięki działalności m.in. Stanisława Kostki Potockiego i Ignacego Potockiego Polska jako pierwszy kraj w Europie otrzymała nowoczesną konstytucję. Zaistniały wtedy również próby budowania państwa na zasadach oświeceniowych, które zostały jednak przerwane przez rozbiory.

(…)

…/Pu%C5%82awy
Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski przy protekcji Rosji. W 1768 roku zostaje zawiązana Konfederacja Barska. Romantycy uważali Konfederację Barską za pierwsze powstanie polskie. Została ona zawiązana rzekomo w obronie religii katolickiej, ale przeciwko królowi.
Konstytucja 3 Maja 1791 roku:
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) - uchwalona 3…
… epoki: Grzegorz Piramowicz, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Naruszewicz, Jan Paweł Woronicz, Franciszek Karpiński, Franciszek Zabłocki, Jan Piotr Norblin, Marcello Bacciarelli, Kazimierz Wojnakowski. Okres rozbiorów przyniósł dla Puław kolejne zniszczenia. W odwecie za wsparcie udzielone Kościuszce przez Czartoryskich w 1794 r. wojska rosyjskie zniszczyły puławską rezydencję…

Stanisław August Poniatowski - działania:
(właściwie Stanisław Antoni Poniatowski) herbu Ciołek (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Sankt Petersburgu) - ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów, król Polski i wielki książę litewski w latach 1764-1795, stolnik wielki litewski od 1755, starosta przemyski od 1753. Od 1777 należał do masonerii.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5…
… maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto i wolną elekcję.W tym samym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz