Początek oświecenia - informacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Początek oświecenia - informacje - strona 1 Początek oświecenia - informacje - strona 2

Fragment notatki:

POCZĄTEK OŚWIECENIA:
Niektórzy rozpoczynają oświecenie od roku 1733, od traktatu Stanisława Leszczyńskiego Głos wolny wolność ubezpieczający .
(oryg. Głos wolny wolność ubespieczaiący ) - traktat polityczny, wydany przypuszczalnie w 1743 roku, ogłoszony przez Stanisława Leszczyńskiego, a napisany przez kogoś z kręgu jego zwolenników. Emanuel Rostworowski wskazuje na Mateusza Białłozora, litewskiego szlachcica, który miał napisać go po polsku w 1733. W traktacie tym wytyczono drogę reform, jaką powinna pójść Rzeczpospolita. Wskazuje się tam, że niezbędne są zmiany w położeniu chłopów, których nędza ciąży nad polskim rolnictwem. Postuluje się obdarzenie chłopów wolnością osobistą i ich oczynszowienie, wskazuje na nieodzowną potrzebę poprawy sytuacji miast, handlu i przemysłu. Autor proponuje utrzymać sejm, wolną elekcję, a nawet liberum veto. Chce jednak ograniczyć i uporządkować ich stosowanie. Usprawniona władza centralna, w takich dziedzinach jak wojsko, skarb, policja i sądownictwo miała opierać się na kolegialnych, fachowych radach ministerialnych. Armia miała liczyć 100 tysięcy żołnierzy. Sprawę opodatkowania szlachty traktat pomija milczeniem. http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82os_wolny_wolno%C5%9B%C4%87_ubezpieczaj%C4%85cy Dziś ten początek widzimy w 1743 roku - Stanisław Konarski założył wówczas Collegium Nobilium (początek reformy edukacyjnej). Konarski zmienił treści edukacyjne, zmienił retorykę.
Za pierwszą cnotę w wychowaniu moralnym uważał posłuszeństwo ( O skutecznym rad sposobie ). Stanisław Konarski postulował w szkolnictwie: - nacisk na wiedzę praktyczną, - nauczanie przedmiotów przyrodniczych, - nauczanie języka narodowego, - odsunięcie na dalszy plan łaciny i retoryki, - odrzucenie pustej erudycji, - wprowadzenie zajęć manualnych i fizycznych, - postawę chrześcijańską, - duchowy rozwój ucznia. http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Konarski_(pisarz )
Napisał traktat O skutecznym rad sposobie (1760-1763) o skuteczności rad sejmików szlacheckich:
O skutecznym rad sposobie - czterotomowy traktat polityczny autorstwa Stanisława Konarskiego, który został wydany w latach 1760-1763. Jest to praca przedstawiająca wady ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konarski wskazywał w niej na szkodliwość zasady liberum veto i argumentował za stosowaniem zasady większości w Sejmie. Praca ta była jednym z fundamentów reformy ustrojowej Konstytucji 3 Maja.

(…)

…. Przylgnęła do niego nazwa pseudklasycyzm.
Po 3. rozbiorze Polski Franciszek Ksawery Branicki pisał do Katarzyny II, że jego marzeniem jest zostać generałem wojsk rosyjskich i służyć carycy. Była to postawa narodowej zdrady.
Przeciwnik reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, współtwórca konfederacji targowickiej. Z buławy wielkiej koronnej zrezygnował w dniu 13 sierpnia 1793 roku. W czasie insurekcji kościuszkowskiej Sąd Najwyższy Kryminalny skazał go na karę śmierci przez powieszenie, wieczną infamię (utratę czci i dobrego imienia), konfiskatę majątków i utratę wszystkich urzędów. Wobec nieobecności skazanego, wyrok wykonano in effigie (był to obecny w prawie europejskim od czasów średniowiecza przepis pozwalający na wykonanie kary śmierci na wizerunku, obrazie przestępcy zmarłego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz