Filozofia - strona 47

Wykład - patrystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

PATRYSTYKA Ojcowie Kościoła - świadkowie nauki pierwotnego Kościoła, twórcy soborów powszechnych, znawcy filozofów starożytnych. Okres przednicejski (do 325 r.) - kształtowanie...

Wykład - platońska teoria idei

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

PLATOŃSKA TEORIA IDEII Pogląd Sokratesa, że w pojęciach zawarta jest wiedza pewna i bez względna odnosił się do pojęć etycznych. Platon rozszerzył to na wszystkie pojęcia. Co jest rzeczywistością, którą poznajemy przez pojęcia? Był realistą- jeśli pojęcia zawierają wiedzę, muszą mieć przedmiot rz...

Wykład - Plotyn

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Plotyn • Urodził się około 250- 270 r. n.e. • Chciał poznać filozofię grecką i hinduską; w tym celu chciał się udać na wschód z armią cesarza, ale wyprawa skończyła się klęską. Uratował się cudem i wrócił na teren cesarstwa. Założył szkołę w Rzym...

Wykład - Podstawowe tezy teorii Kanta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

Podstawowe tezy teorii I. Kanta. Teoria poznania (in. epistemologia) to dział filozofii zajmujący się badaniem skąd pochodzi, na ile jest wiarygodna i jakie są granice naszej wiedzy. Nie odpowiada na pytanie czym jest byt, ale jak go poznaje...

Wykład - filozoficzne poglądy Platona i Arystotelesa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1141

Porównaj filozoficzne poglądy Platona i Arystotelesa. Wskaż na podobieństwa i różnice. Wyjaśnij znaczenie terminu dualizm ontologiczny Mówiąc o Platonie warto by przytoczyć następującą scenerię: „olbrzymia, mroczna pieczara, w której znajdują się...

Wykład - Program filozofii XVII wieku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Program filozofii XVII wieku: Filozofia chce rozwiązywać wszystkie wielkie, tradycyjne problemy filozoficzne, ale w sposób zgodny ze standardami nauki nowożytnej - czyli w sposób naukowy. Chciano aby wiedza filozoficzna była pewna, konieczna w swej prawdziwości, a zarazem wszechogarniająca, tzn. ob...

Wykład - źródła nihilizmu w filozofii Nietschego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Przedstaw źródła nihilizmu w filozofii Nietschego. Dokonaj rozróżnienia między pojęciami: transcendencja i transcendentalizm. Podaj stosowne przykłady. Nietzsche na pewnym etapie swojego filozoficznego rozwoju doszedł do wniosku , iż jeg...

Wykład - główne założenia filozofii Plotyna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Przedstaw główne założenia filozofii Plotyna. Wskaż na jego związki z platonizmem. Jakie związki pojęciowe występują między terminami teizm i panteizm? Plotyn zajął się naturą myśli. Myśl ma natu...

Wykład - główne założenia filozofii Spinozy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

Przedstaw główne założenia filozofii Spinozy. Przedstaw dwie podstawowe odmiany idealizmu. Wskaż na przedstawicieli obydwu kierunków. Benedykt SPINOZA - żył od 1632 do 1677, pochodził z rodziny żydowskiej osiadłej w Niderlandach i w kraju tym spędził całe swoje życie. System Spinozy miał charakter ...

Wykład - główne założenia metafizyki Augustyna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Przedstaw główne założenia metafizyki Augustyna. Przedstaw różnice znaczeniowe między pojęciami: transcendencja i transcendentalizm. Św. Augustyn, żyjący na przełomie IV i V w., w swojej filozofii nawiązywał do platońskiego idealizmu. Ośrodkiem myśli uczynił Boga: jego pogląd na świat miał charakte...