Filozofia - strona 45

Wykład - filozofia przyrody

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 455

FILOZOFIA PRZYRODY: TALES z MILETU - żył na przełomie VII i VI w. p.n.e., za czasów Solona i Krezusa. Zajmował się prócz filozofii również polityką, był też inżynierem, technikiem, kupcem, podróżnikiem. Nie spisał swoich poglądów. Teoria Talesa mówi, że wszystko jest z wody, z wody powstało i z ni...

Wykład - Główne założenia etyki epikurejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Główne założenia etyki epikurejskiej Podstawowe założenia epikureizmu: Epikureizm, filozofia zbawienia, miał pierwotnie zastąpić gasnącąa wiarę religijną i upadającą moralność tradycyjną zastępczą filozofią, opartą na rozumie i na sankcjach na...

Wykład - IX wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

IX wiek (renesans karoliński) Pojawiają się dzieła Corpus Areopagiticum, dostarczone z Konstantynopola (zakwestionowane co do autentyczności w okresie renesansu), związane z opactwem św. Dionizego pod Paryżem, trafiają na dwór Karolingów. JAN SZK...

Wykład - główne znaczenie koncepcji idoli Francis Bacona dla europejsk...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

Jakie było główne znaczenie koncepcji idoli Francis Bacona dla europejskiej myśli filozoficznej? Francis Bacon (ur. 22 stycznia 1561 - zm. 9 kwietnia 1626), angielski filozof, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii epoki odrodzenia, eseista, polityk oraz prawnik. Uchodzi za jednego z t...

Wykład - znaczenie eksperymentu dla empiryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Jakie znaczenie posiada eksperyment dla empiryzmu? Empiryzm to kierunek w teorii poznania, wywodzący poznanie ludzkie z doświadczenia zmysłowego, zewnętrznego lub wewnętrznego. Przeciwstawia się racjonalizmowi, rozstrzygając problem genezy poznania (empiryzm genetyczny) oraz problem sposobów osiąga...

Wykład - Konflik Dominikanów i Franciszkanów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

KONFLIKT FRANCISZKANÓW I DOMINIKANÓW (2 poł. XIII wieku) FRANCISZKANIE Zakon żebraczy braci mniejszych, skrajne ubóstwo. Zatwierdzony 1223. Miłość do świata przyrody i ludzi (jedna rodzina stworzona przez Boga). Tradycjonalizm (augustynizm, pomijanie filozofii Ojców), podkreślanie człowieczeństwa ...

Wykład - Metafizyka św. Tomasza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Metafizyka św. Tomasza • Św. Tomasz przejął poglądy metafizyczne od Arystotelesa (istota bytów składa się z materii i formy), które uzupełnił dodatkowymi stwierdzeniami: - istnienie rzeczy jednostkowych. W jaki sposób istnieją gatunki? To, co gatunkowe to forma. To, co gatunkowe istnieje z rzecza...

Wykład - metoda dialektyczna w filozofii Hegla

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Na czym opiera się i czemu służy metoda dialektyczna w filozofii Hegla? Wyjaśnij znaczenie pojęcia irracjonalizm. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 27 sierpnia 1770r. w Stuttgarcie, zm. 14 listopada 1831r. w Berlinie), niemiecki filozof, twórca klasycznego systemu idealistycznego. Hegel urodził si...

Wykład - znaczenie filozoficznego sporu o uniwersalia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Na czym polegało znaczenie filozoficznego sporu o uniwersalia? Czym zajmuje się ontologia? Przyczyną tzw. sporu o uniwersalia stał się pogląd Platona zakładający, że tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość. Idee platońskie to p...

Wykład - Nietzsche na pewnym etapie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Nietzsche na pewnym etapie swojego filozoficznego rozwoju doszedł do wniosku , iż jego misją jest demaskowanie ideałów będących sprzecznymi ze stanem rzeczywistym. Dlatego ostrze swojej krytyki wymierzył w wszystkiego rodzaju dualizmy. Uważał , iż formułowanie jakiegokolwiek idealnego systemu wartoś...