Wykład - Nietzsche na pewnym etapie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Nietzsche na pewnym etapie - strona 1

Fragment notatki:

Nietzsche na pewnym etapie swojego filozoficznego rozwoju doszedł do wniosku , iż jego misją jest demaskowanie ideałów będących sprzecznymi ze stanem rzeczywistym. Dlatego ostrze swojej krytyki wymierzył w wszystkiego rodzaju dualizmy. Uważał , iż formułowanie jakiegokolwiek idealnego systemu wartości zakłada istnienie dualistycznej wizji świata. Tj. ,,Świata prawdziwego” - aprobowanego i „ świata pozornego”, czyli rzeczywistości nie zasługującej na aprobatę. Twierdził, że taki schemat tworzenia systemu wartości prowadzi do potępienia naturalnych przejawów ludzkiego życia. Wnioskuje z tego że trzeba usunąć świat prawdziwy ( Prawda , Bóg) , będący w rzeczywistości światem skłamanym. Dlatego głosi hasło likwidacji metafizyki, która uzasadnia istnienie czegoś poza realną rzeczywistością. ( dualizm - świat aprobowany i przeciwko niemu Świat pozbawiony wartości). Dla Nietzschego podstawowym błędem metafizyki jest poszukiwanie wartości poza realną rzeczywistością . Uważa, że jedynie popędy decydują o sposobach wartościowania. Krytykując dualizm , skupił swoją uwagę na poglądach Kanta, uważając że ów tworząc swoją analizę poznania powinien wyeliminować pogląd o istnieniu rzeczywistości poza zmysłowej. Jednak najwięcej energii krytycznej włożył Nietzsche w krytykę dualizmu stworzonego przez chrześcijaństwo. Przeciwieństwem człowieka jest Bóg będący najwyższą doskonałością. Uważał, iż pojęcie zaświatów i Boga stworzono aby pozbawić wartości jedyny istniejący świat. Wynika z tego również krytyka chrześcijańskiej kultury, jako zjawiska wrogiego biologicznemu życiu, rządzącemu się popędami. Dlatego właśnie stworzył hasło ,,Bóg umarł”, jako synonim odrzucenia wszystkich obiektywnych i absolutnych wartości, które wywodzą się spoza indywidualnego istnienia.
Nie jest to zatem deklaracja ateizmu , lecz nihilizmu , jako krytyki obiektywnego sensu wszelkich zjawisk. Jest to jednak nihilizm w ujęciu twórczym ( nihilizm czynny). Neguje wszakże istnienie wartości poza realną rzeczywistością , jednak nie podważa roli człowiek w tworzeniu wartości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz