Koncepcja neoplatonizmu i jej związki z platonizmem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja neoplatonizmu i jej związki z platonizmem - strona 1 Koncepcja neoplatonizmu i jej związki z platonizmem - strona 2 Koncepcja neoplatonizmu i jej związki z platonizmem - strona 3

Fragment notatki:

40. Przedstaw pokrótce koncepcję neoplatonizmu. Wskaż na jej związki z platonizmem. Wyjaśnij znaczenie pojęcia racjonalizm. Neoplatonizm - filozofia powstała w III wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej.
Geneza i przedstawiciele Najwybitniejszym przedstawicielem neoplatonizmu był Plotyn, który wyłożył swoje poglądy w rozprawach, zebranych następnie w Enneady . Był on początkowo platonikiem, ale przeszedł do budowania własnej teorii bytu, odmiennej od platońskiej. Oprócz Platona inspirowała go myśl pitagorejczyków, stoików, ale zwłaszcza Filona z Aleksandrii. Filozofia Plotyna została dobrze przyjęta przez elity podupadającego starożytnego Rzymu. Uczniem Plotyna był m.in. cesarz Galien. Neoplatonizm wyłonił z siebie trzy szkoły:
szkoła aleksandryjsko-rzymska , wierna Plotynowi, należał do niej m.in. Porfiriusz.
szkoła syryjska , której głównym przedstawicielem był Jamblichos.
szkoła ateńska , której najważniejszym reprezentantem był Proklos.
Neoplatonizm w wersji Jamblichosa i Proklosa stawał się w jeszcze większym stopniu niż u Plotyna systemem religijnym, czy też raczej filozoficznym uzasadnieniem politeizmu i dlatego był wspierany przez pogańskie elity starożytnego Rzymu. Porfiriusz był zaciekłym krytykiem chrześcijaństwa, a do myśli Jamblichosa nawiązywał cesarz Julian Apostata, który próbował odrodzić pogaństwo w wersji neoplatońskiej. Symbolicznym kresem tej walki i porażki neoplatonizmu była śmierć filozofki Hypatii z Aleksandrii, zamordowanej przez tłum podburzonych aleksandryjskich chrześcijan.
Poglądy Neoplatonizm postrzegał świat jako hierarchię bytów, które wyłaniają się (emanują) z absolutu - bytu najdoskonalszego, niepoznawalnego rozumowo, który nie jest ani duchem, ani ideą, ale czystą jednością. Z absolutu emanują kolejno coraz mniej doskonałe hipostazy :
świat ducha , obejmujący dostępne rozumowi idee;
świat duszy , której częścią są jednostkowe dusze ludzkie;
świat materii , na której emanacja się kończy.
Światy te są wzajemnie ze sobą powiązane, dzięki czemu możemy odgadnąć ziemską przyszłość za pomocą astrologii i wróżb. Można też poprzez magię wpływać na procesy w wyżej położonych światach.
Schemat emanacyjny Plotyna był uszczegółowiony przez następnych filozofów neoplatońskich: Jamblich opracował szczegóły procesu emanacyjnego, do którego włączył jako nowe hipostazy mitologicznych bogów, aniołów, demonów i herosów. Do spekulacji religijnych dodano nowy wątek: zmuszania bogów za pomocą odpowiednio sprowokowanych zdarzeń do działania. Sztukę tę określano jako teurgię .
Neoplatonizm wywiódł nową etykę, która opiera się na myśli, że jak dusza ludzka zmuszona jest przez wcielenie, to znaczy narodziny w ciele, zejść do najniższego świata, popadając w grzech, tak może ona przebyć drogę powrotną w kierunku absolutu. Do tego celu służyły specjalne rodzaje cnoty: oczyszczające i upodabniające dusze do Boga (uświęcające). Jamblichos dodał do nich cnoty kontemplacyjne i paradygmatyczne. Syntezę etyki neoplatońskiej dał Proklos w

(…)

… anglosaskiej bywa nazywana racjonalizmem kontynentalnym.
41. Przedstaw źródła nihilizmu w filozofii Nietschego. Dokonaj rozróżnienia między pojęciami: transcendencja i transcendentalizm. Podaj stosowne przykłady.
Nietzsche na pewnym etapie swojego filozoficznego rozwoju doszedł do wniosku , iż jego misją jest demaskowanie ideałów będących sprzecznymi ze stanem rzeczywistym. Dlatego ostrze swojej krytyki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz