Opracowanie do egzaminu - Neoplatonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie do egzaminu - Neoplatonizm - strona 1 Opracowanie do egzaminu - Neoplatonizm - strona 2 Opracowanie do egzaminu - Neoplatonizm - strona 3

Fragment notatki:

40. Przedstaw pokrótce koncepcję neoplatonizmu. Wskaż na jej związki z platonizmem. Wyjaśnij znaczenie pojęcia racjonalizm.
Neoplatonizm - filozofia powstała w III wieku n.e. w Aleksandrii pod wpływem myśli Platona oraz pogańskiej myśli religijnej.
Geneza i przedstawiciele
Najwybitniejszym przedstawicielem neoplatonizmu był Plotyn, który wyłożył swoje poglądy w rozprawach, zebranych następnie w Enneady. Był on początkowo platonikiem, ale przeszedł do budowania własnej teorii bytu, odmiennej od platońskiej. Oprócz Platona inspirowała go myśl pitagorejczyków, stoików, ale zwłaszcza Filona z Aleksandrii. Filozofia Plotyna została dobrze przyjęta przez elity podupadającego starożytnego Rzymu. Uczniem Plotyna był m.in. cesarz Galien. Neoplatonizm wyłonił z siebie trzy szkoły:
szkoła aleksandryjsko-rzymska, wierna Plotynowi, należał do niej m.in. Porfiriusz.
szkoła syryjska, której głównym przedstawicielem był Jamblichos.
szkoła ateńska, której najważniejszym reprezentantem był Proklos.
Neoplatonizm w wersji Jamblichosa i Proklosa stawał się w jeszcze większym stopniu niż u Plotyna systemem religijnym, czy też raczej filozoficznym uzasadnieniem politeizmu i dlatego był wspierany przez pogańskie elity starożytnego Rzymu. Porfiriusz był zaciekłym krytykiem chrześcijaństwa, a do myśli Jamblichosa nawiązywał cesarz Julian Apostata, który próbował odrodzić pogaństwo w wersji neoplatońskiej. Symbolicznym kresem tej walki i porażki neoplatonizmu była śmierć filozofki Hypatii z Aleksandrii, zamordowanej przez tłum podburzonych aleksandryjskich chrześcijan.
Poglądy
Neoplatonizm postrzegał świat jako hierarchię bytów, które wyłaniają się (emanują) z absolutu - bytu najdoskonalszego, niepoznawalnego rozumowo, który nie jest ani duchem, ani ideą, ale czystą jednością. Z absolutu emanują kolejno coraz mniej doskonałe hipostazy:
świat ducha, obejmujący dostępne rozumowi idee;
świat duszy, której częścią są jednostkowe dusze ludzkie;
świat materii, na której emanacja się kończy.
Światy te są wzajemnie ze sobą powiązane, dzięki czemu możemy odgadnąć ziemską przyszłość za pomocą astrologii i wróżb. Można też poprzez magię wpływać na procesy w wyżej położonych światach.
Schemat emanacyjny Plotyna był uszczegółowiony przez następnych filozofów neoplatońskich: Jamblich opracował szczegóły procesu emanacyjnego, do którego włączył jako nowe hipostazy mitologicznych bogów, aniołów, demonów i herosów. Do spekulacji religijnych dodano nowy wątek: zmuszania bogów za pomocą odpowiednio sprowokowanych zdarzeń do działania. Sztukę tę określano jako teurgię.
Neoplatonizm wywiódł nową etykę, która opiera się na myśli, że jak dusza ludzka zmuszona jest przez wcielenie, to znaczy narodziny w ciele, zejść do najniższego świata, popadając w grzech, tak może ona przebyć drogę powrotną w kierunku absolutu. Do tego celu służyły specjalne rodzaje cnoty: oczyszczające i upodabniające dusze do Boga (uświęcające). Jamblichos dodał do nich cnoty kontemplacyjne i paradygmatyczne. Syntezę etyki neoplatońskiej dał Proklos w

(…)

… anglosaskiej bywa nazywana racjonalizmem kontynentalnym.
41. Przedstaw źródła nihilizmu w filozofii Nietschego. Dokonaj rozróżnienia między pojęciami: transcendencja i transcendentalizm. Podaj stosowne przykłady.
Nietzsche na pewnym etapie swojego filozoficznego rozwoju doszedł do wniosku , iż jego misją jest demaskowanie ideałów będących sprzecznymi ze stanem rzeczywistym. Dlatego ostrze swojej krytyki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz