Filozofia - strona 30

Św. Augustyn 354 - 430

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

Św. Augustyn (354 - 430) Dzieła: „ Wyznania” „ Państwo Boże” W młodości związany był z manicheistami. Później jednak związał się z chrześcijaństwem, choć pewne treści manicheistyczne u niego pozostały. Został nawet biskupem w Afryce. Akcentow...

David Hume 1715 - 1776

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

David Hume 1715 - 1776 Doświadczenie dostarcza nam wrażeń , które potem umysł kopiuje w postaci idei. Wiedza zawarta w ideach występuje wtedy, gdy wypowiada informacje zawarte w treści wrażeń i poza nie wykracza. Są dwa przedmioty badania: fak...

Filozofia odrodzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

FILOZOFIA ODRODZENIA Etymologiczny sens pojęcia „odrodzenie” wyraża reaktywację treści, wartości kiedyś żywotnych, a potem przyblakłych i zapomnianych. W historycznym kontekście Odrodzenie wyrażało zamiar zwrócenia się ku wartościom antycznym, w celu zdystansowania się do kultury średniowiecznej. ...

Filozofia - ogólne zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1078

Filozofia to: kontemplacja prawdy, matka i królowa nauk, od której są ważniejsze, ale nie lepsze dziedziny. Z początku filozofia interesowała się przyrodą: tym jak powstał świat, z czego jest zbudowany, była to filozofia physis - kosmoontologia. Następnie zainteresowanie przeszło na człowieka, zr...

Friedrich Nietzsche

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1190

Friedric h Nietzsche 1884 - 1900 Dzieła: „ Narodziny tragedii” „ Niewczesne rozważania” „ Ludzkie i arcyludzkie” „ Jutrzenka” „ Wiedza radosna” „ Tako rzecze Zaratustra” „ Poza dobrem i złem” „ Z genealogii moralności” „ Zmierzch bożyszcz - jak się filozofuje młotem” „ Ecce Homo” We współczesnej mu...

Geneza myśli filozoficznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274

GENEZA MYŚLI FILOZOFICZNEJ Filozofia narodziła się w Grecji. Filozofia starożytna posiadała wciąż zmienny przedmiot zainteresowania. OKRESY FILOZOFII STAROŻYTNEJ: Naturalistyczny filozofia jońska Tales, Anaksymander, Heraklit z Efezu, nowe p...

Georg Friedrich Hegel

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 784

Georg Friedrich Hegel 1770 - 1831 Dzieła: „ Fenomenologia ducha” „ Nauka logiki” „ Zasady filozofii prawa” „ Filozofia dziejów” Intencją Hegla było wypracowane takiej perspektywy, w której człowiek jako byt wolny mógłby odnosić się i odna...

Platon (Arystokles) 427- 347 p.n.e.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Platon (Arystokles) - 427- 347 p.n.e. (Za Sokratesem) Dostrzegł problemy jakie stoją przed filozofią, jeśli chce być ona wiedzą pojęciową (wyrażaną w pojęciach). Problem: „Jak (dlaczego?) możliwa jest pojęciowa (ogólna) wiedza o świecie?” Rozw...

Spinoza 1632 - 1677

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Spinoza 1632 - 1677 „ Wszechświat nie może istnieć poza Bogiem - tylko w Bogu” Dzieła: „ Etyka” „ Traktat polityczno - teologiczny” Spinoza położył nacisk na pewność wiedzy oraz na integralność i pandeterminizm świata. Wyszedł on od kartezjańskiej definicji substancji, zgodnie z którą substancja je...

Tales z Miletu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1197

Tales z Miletu - w. VII - VI. Uznany za pierwszego filozofa. Postawił pytanie: „Co stanowi zasadę świata?” Udzielił odpowiedzi - „woda”; „ bo wszystko pochodzi z wody i wszystko jest wodą”. Jako uzasadnienie podał że : „świat jest ożywioną ...