Filozofia - strona 29

Epikureizm -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1953

Epikureizm Propagował trzeźwość myślenia Cechował go hedonizm, materializm, nacisk na etykę Powstał w tym samym czasie, co stoicyzm Epikurejczycy wyznawali materializm w etyce Hedonizm Rac...

Platon -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 994

Platon Był uczniem Sokratesa Pochodził ze znakomitego rodu Był kształcony od najmłodszych lat Brał udział w igrzyskach olimpijskich, był wysportowany Dopiero później zajął się filozofią Był artystą Jego spojrzenie artystyczne odbiło się na filozofii Był przez 8 lat uczniem Sokratesa Rozwija...

Filozofia -opracowanie spraw organizacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

Sprawy organizacyjne : Forma aktywna: referaty studentów Jak dojdziemy do konkretnych filozofów to studenci będą wygłaszać swoje referaty. Trzeba mówić jasno i przejrzyście Może być prezentacja multimedialna, różne atrybuty Merytorycznie i sensownie z szacunkiem dla słuchaczy Trzeba korzystać...

Sartr -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

Sartr : Filozofia przytłaczająca i pesymistyczna 1905-1980 Filozofię przejął od: Kirkegaaada i Refdigiera Człowiek najpierw istnieje, znajduje się w świecie a w reakcji na doświadczenie definiuje sens życia Najpierw stolarz ma koncepcję stołu A potem stół powstaje Byt ludzki - egzystencja Właści...

Sofiści -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204

Sofiści : Grupa myślicieli, która pojawiła się w Atenach na przełomie V w p. n. e. i VI w p. n. e. w momencie rozkwitu Aten Ukonstytuowało się zapotrzebowanie na ich rodzaj wiedzy Po co nam wiedza i filozofia w wydaniu „spory i dyskusje o istot...

Sokrates -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1323

Sokrates Żył w latach: 469 r. p. n. e. - 389 r. p. n. a. Mieszkał w Atenach Prowadził dyskusje z przechodniami, pytał się ich o różne sprawy Był, palazjastom , czyli mówił prawdę 3-krotnie brał udział w wyprawach wojennych Odznaczał się męstwem

Stoicyzm -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1120

Stoicyzm : Kierunek filozoficzny zapoczątkowany w 3 wieku p n e Wywarł wpływ na rozwój chrześcijaństwa Przeciwieństwo idealistycznego sytemu poprzednich okresów Nacisk na etykę 3 działy filozofii : etyka - cnota, natura, obowiązek fizyka - teo...

Święty Augustyn -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1393

Święty Augustyn : 354-410 r Urodził się w Tagaście Jeden z ojców i doktorów kościoła Jest błogosławionym U żadnego myśliciela nie było takiej odległości między szczytami a dołami Niejednolity umysł Nawrócił się Przechodził między naturalizmem, aż do działania łaski Wyrzekł się

Święty Tomasz z Akwinu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 714

Święty Tomasz z Akwinu : Studiował u benedyktynów w zamku pod Monte ciasno Pracował w klasztorach w Kolonii i Paryżu 1272 - został powołany do Włoch Znane pisma : Suma filozoficzna Suma teologiczna - pisał ją przez całe życie Filozofia : ...

Św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1218

Św. Tomasz z Akwinu - żył około 50 lat. Zmarł w 1274 r. Próbując oczyścić arystotelizm z pierwiastków neoplatońskich i pracując nad interpretacjami samego Arystotelesa, emanację zastąpił kr...