Filozofia - strona 28

Hume -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162

Hume : 1717-1776 Z pochodzenia Szkot Długo nie potrafił znaleźć odpowiedniego zawodu i stanowiska W czasach wiejskich opracował swoje dzieło Był niezwykle dojrzały Filozofia : Wierny tradycji Podział: Pierwotne - wrażenia Pochodne - idee Przedmioty badania: Stosunki między ideami Stosunki mi...

Kant -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1582

Kant : Filozofia krytyczna - transcendentalna (istnienie ponad czymś) Nie myśl kształtuje się zależnie od przedmiotu, ale przedmioty są zależne od myśli Agnostycyzm poznawczy - pogląd, według którego niemożliwe jest całkowite poznanie...

Karl Popper -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1337

Karl Popper: 1902-1994 Specjalizował się w filozofii nauki Najbardziej znane: popperyzm Pochodził z zamożnej rodziny prawników pochodzenia żydowskiego Miał spokojne dzieciństwo Uczył się w domu Studiował filozofię Zdał egzamin uprawniając...

Kartezjusz -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1491

Kartezjusz : 1596-1660 roku Urodził się w mieście, które dzisiaj nazwane jest jego imieniem we Francji Wywodził się z bogatej rodziny Studiował prawo, skończył medycynę Pasjonował się matematyką i fizyką Zmarł na zapalenie płuc Filozofia :...

Leibniz -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1288

Leibniz : Był filozofem, ale także matematykiem Był uzdolniony - wstąpił na uniwersytet w wieku 15 lat  skończył go w wieku 17 lat Po studiach wyjechał do Jeny i Heidelbergu, pracował na uniwersytecie Był doktorem prawa W Paryżu studiował: Ka...

Lewinas -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

Lewinas: 1930-1995 Pochodzenia litewsko-żydowskiego Interesował się (na początku) filozofią fenomenologiczną Stał się (później) bardziej krytyczny Pragnął przekroczyć granice ontologii Filozofia : Kim jest człowiek? Tematyzacja - rozważania, analizowanie Pytania nie o istotę człowieka Człowiek...

Lock -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

Lock : Wykształcił się w Oksfordzie Zajmował wysokie urzędy państwowe Później także rozwinął pisarstwo Chciał badać ludzki umysł tak jak się bada ciało Nie ma wiedzy bez doświadczenia - podobieństwo między teorią Kanta i Locka Wszelka wiedza wytwarza się na drodze doświadczenia - różnica Now...

Max Scherrer -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665

Max Scherrer : Niemiecki filozof 1874 - 1928 Przedstawiciel fenomenologii podejście fenomenologiczne - bezzałożoność świat trzeba zrozumieć takim jaki jest Pracował jako nauczyciel akademicki Ulegał wpływom min. Bergsona Był fenomenologiem Posiadał wiedzę z socjologii, medycyny czy filozofii A...

Parmenides -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1218

Parmenides : Mówił o 2 drogach poznania: Droga prawdy Droga mniemania - koncentrowanie się na tym, co przypadkowe Czasy średniowiecza uznawano za wieki ciemne  ale dzisiaj też mamy wieki ciemne, pod względem poziomu zrozumienia świata Czł...

Pascal -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 952

Pascal : 1623-1662 Filozof, matematyk, publicysta, Syn poborcy podatków Uważany za nadstępce Kartezjusza Był w klasztorze Port Rojal pod Paryżem Dzieła : Prowincjal Pisma zostały uznane za heretyczce i umieszczone na liście ksiąg zakazanych Był propagatorem oddzielenia : Wiary od nauki Roz...