Filozofia - strona 27

Wyklady z filozofii opracowanie 2

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2275

Wiedza - forma poznania, całokształt informacji pozostających ze sobą w układzie będącym efektem poznania. Nauka 1. Sys należycie uzasadnionych twierdzeń i teorii zaw możliwie adekwatną wiedzę o zjaw i prawidł rzeczyw v aspektu rzeczyw- ( s. przedmiotu ). 2. Zorganizowany pr poznawczy, ogół czynn...

Wykłady z filozofii opracowanie 3

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

Nauka i cechy wiedzy naukowej. Klasyfikacja nauk. Wiedza - wszelka forma poznania. Całokształt informacji pozostających ze sobą w określonym (luźnym lub systemowym) układzie będącym efektem poznania. Rodzaje wiedzy : 1. naukowa 2. potoczna 3. artystyczno-literacka 4. spekulatywna Nauka 1. syste...

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

Zagadnienia wstępne 1. Elementy logiki i metodologii nauk a) nauka i cechy wiedzy naukowej. klasyfikacja nauk b) ogólna metodologia nauk i metodologia szczegółowa c) język jako narzędzie opisy rzeczywistości i nośnik informacji d) formułowanie, uzasadnianie i sprawdzanie twierdzeń 2. Narodziny i...

Arystoteles - filozofia praktyczna - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 854
Wyświetleń: 1526

Arystoteles : 384-322 p n e 20 lat w akademii Platońskiej Był biologiem, co wywarło istotny wpływ na jego poglądy, z czasem wystąpił przeciwko doktrynie Platona, ale w jego akademii pozostał aż do śmierci Założył własną szkołę wzorowaną na akademii platona - Perypatetycką Pisma : Wydane przez ...

August Comte - Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1302

August Comte : 1798-1857 Studiował na uczelni technicznej, sądził, że nauka wymaga reformy (opracował to dokładnie) Kształtował swoje poglądy, socjaliści wywarli wpływ na Comte'a Filozofia: bada rzeczy dostępne umysłowi a nie tajemnice kwestie ścisłe nie ogranicza się do krytyki filozofia bada...

Co to jest filozofia, czym różni się od innych nauk i po co jest -wykł...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1736

Temat: Co to jest filozofia, czym różni się od innych nauk i po co jest. Filozofia : Filozofować - z pogardliwym odcieniem: Nie filozofuj: nie gadaj, nie dyskutuj, nie rozdzielaj włosa na czworo  to jest błędne podejście Wzięło się ono z niechęci do nie szablonowego myślenia Rudy mentalne - poję...

Freud -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1428

Freud : Był nauczycielem Junga 1856-1939 Austriacki neurolog i psychiatra Nie był filozofem w ścisłym tego słowa znaczeniu Uważał, że człowiek kieruje się czymś głębszym niż serce a nie rozumem Psychologia i filozofia się ze sobą łączą Filozofia - nie jest tożsama ze świadomością: Popędy są ...

Hegel -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1638

Hegel : Absolut - osobowy lub bezosobowy nieograniczony byt Byt - pojęcie najogólniejsze, nie istnieje nic, co by wchodziło w zakres tego pojęcia Najważniejsze pisma: Fenomenologia ducha Co jest rzeczywiste to jest rozumne Krytykował filoz...

Heraklit -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1211

Heraklit : Znany jest z powiedzeń i anegdot: Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Wszystko płynie. Uważa, że rzeczywistość, która nas otacza - cały świat przyrody jest walką określonyc...

Hobbes -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1386

Hobbes : 1588 - 1679 Dzieła: Lewiatan - traktat, mówiący, że osoby żyjące w stanie naturalnym muszą poddać się władzy Pochodził z religijnej rodziny Studiował na Oxfordzie Podróżował do Francji i Włoszech Znał Kartezjusza Pozostał aktywny twórczo do końca życia Filozofia : Materialistyczna ...