Filozofia - strona 26

Platon - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Platon Platon urodził się w Atenach w 427 roku przed naszą erą. Po dziadku nosił imię Arystokles, imię Platon było przezwiskiem, które nadał mu nauczyciel gimnastyki - znaczy ono „szeroki” ...

Platon - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Platon (428 - 348 p.n.e.) największą ideą jest dobro i szczęście istnieje jedna i niepowtarzalna prawda dualizm światów oprócz świata materialnego istnieje świat niezmiennych idei w świecie materialnym, który poznajemy zmysłami, nie ma nic stałego, dlatego wszelka wiedza jest w świecie idei świat...

Położenie podwalin pod logikę; retoryka i poetyka - Sylogizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Położenie podwalin pod logikę; retoryka i poetyka Podłożenie podwalin pod logikę Pojęcie logiki, czyli „analityki” W planie, który posłużył Arystotelesowi do podziału nauk, nie ma miejsca na logikę - nieprzypadkowo. Logika ma bowiem rozważać for...

Podsumowanie myśli platońskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

Podsumowanie myśli platońskiej „Mit jaskini” jako symbol wszystkich podstawowych składników myśli Platona Co dokładnie symbolizuje „mit jaskini”? przede wszystkim symbolizuje różne stopnie ontologiczne rzeczywistości - poziomy bytu zmysłowego i ...

Polityczny składnik platonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Polityczny składnik platonizmu i jego związki z protologią „nauk niepisanych” Waga i znaczenie politycznego składnika platonizmu Platon, w przeciwieństwie do Sokratesa, odczuwał potrzebę zajmowania się polityką - z powodu szlachetnego urodzenia, tradycji rodzinnych, a także - wewnętrznego powołania...

Awerroizm łaciński - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Potępienie z roku 1277 Awerroizm łaciński Do roku 1260 uwagę nauczycieli filozofii i teologii przyciągały dwie główne interpretacje Arystotelesa: interpretacja Awicenny i interpretacja Awerroesa. Od 1261 roku do szkół wkroczył „trzeci Arystotele...

Leszek Kołakowski

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2996

BARTOSZ LEBIODA GRUPA A2 Leszek Kołakowski jest jednym z najbardziej znanych i podziwianych filozofów ery nowożytnej. Stworzył takie dzieła jak „Szkice o filozofii katolickiej”, „Obecność mitu”, „Główne nurty marksizmu” czy „Jednostka i nieskończoność”. Jednak sławę zyskał głównie przez napisanie...

Streszczenie Entropia

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2135

streszczenie szczegółowe 19 VIII Bohater oddał rakietę do remontu. Po południu udał się do swego przyjaciela (lub przyjaciółki) Tarantogi, gdzie śpiewał pieśni marsjańskie. Pożyczył też książkę Dwa lata wśród kurdli i ośmiołów. Czytał ją do świtu. 20 VIII Postanowił pomalować rakietę na zielono. ...

Wyklady z filozofii opracowanie 1

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2660

Elementy metodologii nauk :nauka i cechy wiedzy naukowej, klasyfikacja nauk; ogólna metodologia nauk i metodologie szczegółowe; język jako narzędzie opisu rzeczywistości i komunikowania się oraz nośniki informacji; definicje - struktura...