Filozofia - strona 16

Platon - „Fajdon” - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2261

Platon - „Fajdon” III, 60B-C - Sokrates zauważa nierozłączność przyjemności i przykrości; jedna z nich zawsze pociąga za sobą drugą. IV, 60E - Sokrates, ilokrotnie robił coś pod przymusem wewnętrznym, tylokrotnie był skłonny odczuwać to jako służbę, poddanie się nakazowi; poczucie to jest właściwe...

Platon - „Fajdros” - streszczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 2996

Platon - „Fajdros” IV, 229C-230A - Sokrates przedstawia swój stosunek do wierzeń religijnych. Z jednej strony lgnie do tych ładnych i miłych, z drugiej - nie może tolerować tych złych i głupich. Akceptuje racjonalistyczne ich interpretacje, sam zaś woli skupić się na zbadaniu natury człowieka, niż ...

O pojęciu teorii wiedzy, czyli tak zwanej filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1967

Johann Gottlieb Fichte - „O pojęciu teorii wiedzy, czyli tak zwanej filozofii” Rozprawa ma się tyczyć, wedle wstępu do wydania drugiego, stosunku, w jakim Teoria Wiedzy pozos...

Filon z Aleksandrii i „filozofia żydowska”

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

Filon z Aleksandrii i „filozofia żydowska” Geneza, elementy składowe i główne problemy filozofii Filona z Aleksandrii Filon urodził się w Aleksandrii pomiędzy 15 a 10 rokiem przed naszą erą. Otrzymał wykształcenie na najwyższym możliwy...

Filon z Aleksandrii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Filon z Aleksandrii (25 r. p.n.e. - 50 r. n.e.) najsłynniejsze dzieła - „Komentarze do Pięcioksięgu Mojżeszowego” znajdował się Filon pod silnym wpływem myśli platońskiej, stoickiej i pitagorejskiej sam Filon był Żydem, członkiem gmi...

Filozofia - egzamin 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1239

Starożytność Filozofia przedsokratejska Filozofowie przyrody Tales z Miletu: Żył: 624-547 p.n.e. Pierwszy filozof przyrody Stawiał pytanie o „arche” - zasada, początek Wyróżnił 4 stany skupienia, zwane żywiołami: ogień, powietrze, woda, ziemia Między żywiołami zachodzi nieustanna wymiana Z cze...

Pojęcia z filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1505

Materializm to ogólna nazwa systemów filozoficznych twierdzących, że jedynym realnym bytem jest świat materialny, zaś wszelkie idee są tylko wytworem psychiki człowieka. Spirytualizm - w filozofii (metafizyce) jeden z kierunków monizmu zakła...

Filozofia - skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

Filozofia - skrypt. 1. Pojęcie, przedmiot i metoda filozofii Filozofia jest greckim słowem, które znaczy dosłownie: miłość mądrości; filo - kocham, lubię, cenię, szanuję; sofia - mądrość Pierwotnie filozof to ten, który chce poznać prawdę. Filozofia to całość rzeczywistości ujęta w możliwie najkrót...

Filozofia arabska i żydowska

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Filozofia arabska i żydowska Filozofia arabska Filozofia arabska była jednym z głównych kanałów, przez który cały Arystoteles dotarł na Zachód. Awicenna i Awerroes nie tylko skomentowali pisma Stagiryty, ale i rozwinęli cały jego system i przekształcili go w duchu neoplatońskim. Filozofowie muzułma...

Filozofia - pojęcia - Empiryzm metodologiczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1372

Filozofia - zajmuje się abstrakcjami; to ciągle ponawiana próba odpowiedzi na podstawowe zagadnienia światopoglądowe dotyczące sensu świata, własnego w nim miejsca i reguł pozyskiwania wiedzy prawdziwej. Trzy obszary badań filozoficznych: Ontologia - zwana inaczej teorią bytu (metafizyką). Niekie...