Filozofia poznania

note /search

Średniowieczny spór o uniwersalia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1393

Średniowieczny spór o uniwersalia na gruncie myśli nowożytnej: Zamknięcie Akademii w Atenach i zakazu prowadzenia nauczania filozofii: myśl wczesnośredniowieczna niewiele korzysta z dorobku starożytnych /teksty Porfiriusza /wstęp do kategorii Arystotelesa/ → jedno z najbardziej komentowanych dzieł ...

Schelling - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

Schelling : Wiedza potoczna - wiedza transcendentalna /u Hegla wiedza absolutna/: koncepcja przechodzenia do filozofii transcendentalnej → koncepcja wiedzy Schellinga; Dwie możliwości wyjaśnienia przedmiotu-podmiotu w procesie poznania: to co podmiotowe jest pierwotne, przedmiotowe - wtórne;

Chronologia filozofii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1547

Chronologia filozofii: Siedmiu mędrców greckich: wyłania się obraz poznania typowy dla późniejszych spekulacji Greckich /tradycyjne znaczenie terminu teoria - kontemplacja kosmosu/. Tales z Miletu: Platon wymienia go jako mędrca greckiego ...

Filozofia aleksandryjska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

Epikureizm: epistemologiczny formalizm Filozofia aleksandryjska : silny wpływ religijnej myśli żydowskiej; → Filon z Aleksandrii /JCZ!/: zawarł w swoim stanowisku syntezę greckie...

Hume - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

Hume: Współtworzy podstawy ideowe brytyjskiego oświecenia z francuzami; Historia Anglii przynosi uznanie Hume'owi, uznanie filozoficzne przychodzi po śmierci; Eliminacja twierdzeń, których nie można legitymować z doświadczenia; Filozofia = ludzkie potrzeby. Wiedza o naturze człowieka - naturalizm...

Teoria Kanta - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1638

Kant: Twórczość filozoficzna dzielona na 3. etapy: → faza przedkrytyczna do 1770 /wydana łacińska rozprawa O formie i zasadach świata dostępnego zmysłom (…) / → faza milczenia /nie powstały żadne nowe publikacje/; → faza krytyczna od

Okres między stanowiskiem Leukipos

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Okres między stanowiskiem Leukipos Leukipos - Vw. p.n.e. /atomistyczna koncpecja świata O porządku świata / W cieniu Demokryta, który przejął od niego podstawy swojej filozofii; Trudno dziś adekwatnie scharakteryzować relację między koncepcjami Leukiposa a Demokryta; Inni powiadają, że wrażenia s...

Modele filozofowania - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Filozofia poznania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

Tomasz: jakieśpierdoły pełna emancypacja wiedzy naukowej nawiązania do neoplatonizmu Michał z Kuzy: wiedza apofatyczna (negatywna) teologizująca filozofia, Po Tomaszu : Roger Bacon XIIIw. Rzecznik dopuszczenia nauk świeckich do... ? „dzieło większe” dwa sposoby poznania: 1. dowodzenia 2. ekspery...