Okres między stanowiskiem Leukipos

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres między stanowiskiem Leukipos - strona 1 Okres między stanowiskiem Leukipos - strona 2 Okres między stanowiskiem Leukipos - strona 3

Fragment notatki:

Okres między stanowiskiem Leukipos Leukipos - Vw. p.n.e. /atomistyczna koncpecja świata O porządku świata / W cieniu Demokryta, który przejął od niego podstawy swojej filozofii;
Trudno dziś adekwatnie scharakteryzować relację między koncepcjami Leukiposa a Demokryta;
Inni powiadają, że wrażenia są czymś pochodzącym z natury, Leukipos zaś uważa, że są subiektywne /pochodzące z naszego poznania/ → atomy i próżnia jest wyłącznie obiektywna;
Wszystko dzieje się pod działaniem konieczności /żadna rzecz nie powstaje bez przyczyny, lecz każda z jakiejś konieczności/;
/Zbieżność z niemieckim filozofem Leibnizem /monadologia → teoria monad, zasada racji dostatecznej//
→ klasyczny racjonalizm: ideał harmonii przedustawnej → Leukipos, z Arystotelesa:
ruch jest wieczny /wieczna aktywność/, nie podają przyczyny dlaczego jest tak, a nie inaczej.
Empedokles Vw. p.n.e. cztery bierne elementy rzeczy wiążących się za pomocą elementów czynnych - niezgody i miłości;
Wieczne oddziaływanie elementów czynnych i biernych wyznacza strukturę i dynamikę przeobrażeń rzeczywistości /cykliczna/ → przyciąganie i odpychanie elementów biernych.
Cykl ma charakter czterostopniowy:
-
-
skrajne nieuporządkowanie;
ponowne łączenie elementów, po apogeum harmonii cyklu. Przechodzenie jedności w wielość tłumaczy mechanizmem łączenia się i rozdzielania się za pomocą czynników miłości i waśni; Zmienność bytu: miłość, która napotyka przeciwną sobie waśń. W kwestii poznania: łączenie się pewnych rzeczy: łączenie podmiotu rozumującego z przedmiotem, nierozumienie forma rozdzielania - odpychania podmiotu od przedmiotu.
→ postrzeganie Nie ma stworzeń pozbawionych rozumu; każda istota ma udział w myśleniu. Anaksagoras 500 - 428r. p. n. e. Zasadą rzeczywistości jest gr. Nous → Powszechny Umysł;
Nous kieruje sferą bytu i poznania → nie jest to tylko arche ale również suwerenna władza poznawcza.
Anaksagoras ustanawia umysł początkiem wszystkiego → dlatego jest pojedynczy i prosty
Rzeczy widzialne są podstawą dla poznania tych niewidzalnych. Demokryt: Przypisuje się atomistom pewne elementy skrajnie sensualistyczne poznania → teoria poznania zmysłowego.
Naleciałość intepretacyjna z epikureizmu.
Leukipos, Demokryt i Epikur: uważają, że postrzeganie wzrokowe to wpływanie obrazu do oka.
Leukipos i Demokryt: uważają, że wrażenia i myśl powstają na skutek przenikania obrazu z zewnątrz.
Demokryt jest jednak umiarkowanym zwolennikiem spekulatywnej krytyki poznania zmysłowego:


(…)

… → mamy do czynienia z formą alienacji tej myśli, z momentem kiedy musi dojść do swojego przeciwieństwa, aby dojść na grunt Sokratejsko -Platońskiej. Filozofia sofistów:
a) Protagoras
Relatywizm epistemologiczny: odrzuca obiektywne pojęcie prawdy.
/odrzuca możliwość znalezienia kryterium → wszystkie wyobrażenia są prawdziwe, istnieją tylko dla jednego podmiotu i dla niego prawdziwe/.
Człowiek jest miarą wszechrzeczy - wszystkiego co istnieje i wszystkiego co nie istnieje.
Sofistas → początkowo mędrzec, później z pomocą Platona i Arystotelesa, nabrało negatywnych konotacji.
Nurt sofistyczny od ok. Vw. p.n.e. - skupiał nauczycieli mądrości - nauczali polityki, etyki, retoryki → pierwsi filozofowie, którzy żyli ze swojej profesji. Kierowali się do najbogatszych obywateli - zarzuty o to, że sprzedają wiedzę…
… relatywizmu sofistycznego /nihilizm poznawczy/ - odrzuca wszelkie poznanie obiektywne.
Gorgiasz: odrzucał możliwość znalezienia kryterium, inaczej niż Protagoras:
Nic nie istnieje: → byt nie istnieje, ani niebyt, ani byt, ani niebyt jednocześnie:
- niebyt nie istnieje bo by istniał i nie istniał - gdyby istniał by byt, to nie istniał by niebyt - FUUUUCK, znaleźć to.
Gdyby coś istniało, nie mogłoby…
….
Dwie metody prowadzenia dyskusji przez Sokratesa:
- położnicza: odpowiednie stawianie pytań, pomagające samodzielnie dojść do prawdy
Sokratycy mniejsi: szkoła cyników, cyrenejską, megarejską /ukierunkowana jest teoretycznie, porzuca sokratejską intencje poszukiwania prawdy → formalno - logiczna i erystyka/;
Szkoła cyników: Antystenes: początkowo pozostawał pod wpływem sofisty Gorgiasza, później związał…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz