Chronologia filozofii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chronologia filozofii - strona 1 Chronologia filozofii - strona 2

Fragment notatki:

Chronologia filozofii:
Siedmiu mędrców greckich: wyłania się obraz poznania typowy dla późniejszych spekulacji Greckich /tradycyjne znaczenie terminu teoria - kontemplacja kosmosu/. Tales z Miletu: Platon wymienia go jako mędrca greckiego w pierwszej kolejności; nurt jońskiej filozofii przyrody obok Anaksymandra i Anaksymesa - poszukiwanie jednolitej zasady rządzącej naturą /Tales: pierwiastek wody/; Greccy filozofowie przyrody nie wyciągają kwestii epistemologicznych wprost /dopiero u Heraklita jest to ostrzejsze/; Tales: trudno poznać samego siebie ; Początkowe próby filozoficznego wyjaśniania świata - treść epistemologiczna jest ściśle związana z treścią ontologiczną. Tales kiedy mówi, że początkiem wszechrzeczy jest woda, to formułuje tezy nt. Bytu /ukryty rys teorio poznawczy/: istnieje pewien rys poznawania przyrody /nie trzeba się odwoływać do bytów nadprzyrodzonych/ i można ją opisywać przez nią samą. Anaksymander: zasadą jest nieskończoność, bezkres, prazasada rzeczy - nie posiada zasady wyższego rzędu; Nieskończoność sama określa rzeczy i wszystkim rządzi i obejmuje /arche - Anaksymander pierwszy posłużył się tym terminem/; Dynamizm świata na zasadzie opozycji. Przeciwieństwa tkwią w jedności i się z niej wyłaniają - wszystkie te przemiany powtarzają się cyklicznie i są ograniczone w czasie, sama nieskończoność jest wieczna - późniejsza filozofia /Kantowska i Heglowska/ zdefiniuje jako dialektyczną wizję rozwoju rzeczywistości. Jedność pierwotnej zasady, moment wyodrębniania się przeciwieństw, ich zaniku wracając do stanu wyjściowego - widać już u Anaksymandra → naiwna dialektyka przedmiotowa;
Anaksymenes: widzi podstawę w powietrzu - rozszerzenie zasady poprzedniej, w miejsce nieskończonego ale charakteryzującego się nieokreślnością bezkresu Anaksymandra, u Anaksymenesa pojawia się tworzywo bardziej określone, podobnie nieskończone, i związane z greckim pneuma . Podobnie jak duszę ludzką, ożywia tchnienie i podobnie cały świat ożywia tchnienie i powietrze - tchnienie i powietrze życiowe /synonimiczne rozumienie/ - stanowią uniwersalną, przenikającą wszystko siłę rządzącą światem naturalnym.
Mimo bardziej określonego elementu - powietrze bliskie jest temu co niecielesne /akcentuje niewidzialność praelementu/ i przypisuje temu co nieograniczone i nieskończone. Anaksymenes, bardziej niż Anaksymander, dąży do empirycznego wyjaśnienia jak działa świat /mniej spekulatywna zasada/. /Anaksymenes nie gubi spekulatywnej intuicji, mówimy bowiem, że powietrze bliskie jest temu co niecielesne/. Szukał jak jego poprzednicy metafizycznej prarzeczy; /metafizyczna perspektywa poznania jest jednak raczkująca nadal/.
Pitagorejski nurt: Pitagoras z Samos - pierwszy myśliciel uznającego siebie jako filozofa, odróżnia trzy formy życia: 1. na zysk; 2. cośtam; 3. filozofowie, mający za nic dwie pierwsze formy i poszukujący wyjaśnienia świata;

(…)

… twórczości najbardziej znane są argumenty negujące dawanie bóstwom cech ludzkich; Z ziemi powstaje wszystko i wszystko zmienia się w ziemie. Parmenides: byt jest a niebytu nie ma - pierwsze świadome określenie ontologiczne rozważań filozoficznych. ...ratujcie mnie... Zenon z Elei: eksponuje aspekt nierówności bytów /paradoksy Zenona/; Najbardziej czytelny motyw Achillesa i Strzały.
Heraklit z Efezu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz