Modele filozofowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modele filozofowania - wykład  - strona 1 Modele filozofowania - wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Tomasz: jakieśpierdoły
pełna emancypacja wiedzy naukowej
nawiązania do neoplatonizmu
Michał z Kuzy: wiedza apofatyczna (negatywna) teologizująca filozofia, Po Tomaszu : Roger Bacon XIIIw. Rzecznik dopuszczenia nauk świeckich do... ? „dzieło większe” dwa sposoby poznania: 1. dowodzenia 2. eksperyment; Wiara - wiedza: wspierają się wzajemnie /do wniosków muszą wspólnie dochodzić wierzący jak i niewierzący/; Każda prawda sprowadza się do Prawdy Boga.
Św. Bonawentura /XIII wiek/: wiedza /naukowa/ nie jest świecka, nie jest konieczna dla teologii, wiąże się z zagrożeniami, stoi na drodze dochodzenia duszy do boga.
Model filozofowania odmiennym wobec arystotelejskiego stylu Bacona, Boecjusz z Dacji /Awerroyści/; Mistrz Eckhart /filozofia niemiecka/; Jan Duns Szkot: konieczność granicznego podporządkowania się filozofii teologii /w przypadku w kolizji z wiarą/: niedostateczność refleksji filozoficznej oderwanej od teologii. Ockham: brzytwa bezpośrednio nie występuje u Ockhama - ogólna dyspozycja metodologiczna; /teologia traci status nauki w ścisłym słowa znaczeniu/; Pogląd o uniwersalia - pytanie o charakterze ontologicznym, ze względu na zazębianie się kontekstu ontologicznego i epistemologicznego /zwłaszcza neoplatonizm/. Problem uniwersaliów dalej w XVII wieku. Odrzuca przekonanie, ze pojęciu ogólnemu odpowiada coś spoza sfery zmysłowej: istotą pojęcia ogólnego jest to, że można je orzekać o większej ilości rzeczy, pojęcie jednostkowe odnosi się do pojedynczej rzeczy. Bóg - jako pierwsza przyczyna, wszelkie twierdzenia o atrybutach boskich są w sferze kompetencji teologii. Głęboka konsekwencja konceptualizmu filozofii i teologii.
Pojmowanie nauki: przedmiotem nauki są wyłącznie terminy i twierdzenia, które traktują o pojęciach a nie rzeczach /filozofia języka, teoria poznania, logika/
Mikołaj z Kuzy: neoplatońska orientacja /radykalna/; wychodzi z neoplatońskiej wizji radykalnie transcendentnej istoty boskiej, będącej poza zasięgiem ludzkiego umysłua
Metoda apofatycznego pouczenia /skończony intelekt nie może poznać prawdy o rzeczach/; Dialektyczny aspekt doświadczenia mistyczno religijnego - rozbijanie wyższych rejestrów życia duchowego człowieka, pojednanie wiary z wiedzą. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz